Tolkning

På den här sidan har vi börjat samla resurser för att stötta dem som är engagerade med att tolka i gudstjänster och samlingar i kyrkan. Överst på sidan finns tips kring utrustning. Nederst på sidan finns länkar för nedladdning av material sammanställda av Sigvard Herber som är tolkansvarig i Pingstförsamlingen i Västerås.

Tolkanläggning

Färdiga tolkanläggningar som man köper är idag som regel trådlösa och ganska dyra. På bilden visas ett exempel på hur man med utrustning för ca 1500 kr kan ordna en väl fungerande tolkanläggning. I exemplet har följande utrustning använts: Mixer – Behringer XENYX 302USB, Hörlursförstärkare – Behringer MicroAmp HA400, Headset – Plexgear SBV-220 och Hörlurar – Biltema Basic. Signalen från kyrkans ljudanläggning gör att tolken hör talaren bra. Om tolken sitter i kyrkorummet är den inte nödvändig. Det räcker då att tolken har en bra mikrofon. Om fler hörlurar krävs kan ytterligare hörlursförstärkare användas. Anläggningen kan med fördel kombineras med någon form av tolkskärm, se nedan.

Nils-Gunnar Olsson, Sionförsamlingen Linköping, vid den tolkskärm som han konstruerat. Detta är ett exempel på hur tolken kan skärma av sig men ändå vara en del av gudstjänsten.

Material för nedladdning

Materialen som finns tillgängliga är för det första en manual, ”Tankar om tolkning” som ger tips och vägledning kring vad man bör tänka på som tolk. Den finns på svenska, engelska och spanska.

För det andra finns ”Tolkboken”, med översättningar på några texter som ofta används, samt en ordlista med översättningar av ord som är vanliga i predikningar. Denna finns för engelska, tyska och finska. Spanska är på gång. Om önskemål finns att denna översätts till arabiska och farsi, meddela detta till e-postadressen ovan.

Filerna går att ladda ner i pdf-format.

LADDA NER

Tankar om tolkning_svenska
(0.28 MB)

LADDA NER

Toughts On Interpretation_en
(0.27 MB)

LADDA NER

Reflexiones Sobre La Interpretacion_sp
(0.46 MB)

LADDA NER

Tolkboken_engelska
(0.19 MB)

LADDA NER

Tolkboken tyska pdf
(0.20 MB)

LADDA NER

Tolkboken_finska
(0.18 MB)