Pingst Farsi

På den här sidan hittar du resurser, material och tips på Farsi/Dari som Pingst Integration kan rekommendera.

Kontaktförsamling för Pingst Farsi är Smyrna Göteborg. Kontakta Mark Beckenham för information, rådgivning och resurser riktade till farsi-talande iranier.

Kontaktförsamling för Pingst Dari är Timrå Pingst. Kontakta Marie och Krister Jönsson  för information, rådgivning och resurser riktade till dari-talande afghaner.

INTEGRATION

Välkommen hit – Välkommen hem
Bok som ger vägledning och råd i asylfrågor för församlingar och medmänniskor.

Boken ”Språk förenar”
Lär dig dari, tigrinja eller arabiska.

Radio på Dari och Arabiska
Radioprogram för nyanlända flyktingar på både dari och arabiska.

RÅDGIVNING

Vanliga asylfrågor
På den här sidan kan du läsa de vanligaste frågorna och svaren som flyktingpastorn Bengt Sjöberg får.

Rådgivningsbyrån
Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar erbjuder gratis juridisk rådgivning till asylsökande, ombud, gode män, kontaktpersoner och andra berörda via telefon och mail.

Goda råd
Här kan du ladda ned Flyktinggruppernas Riksråd (FARR) ”Goda råd” till asylsökande. Finns bl.a. på svenska, engelska och farsi.

Afghaner som konverterar till kristen tro
Bakgrund till varför så många afghaner lämnar Afghanistan, vad som leder fram till en konvertering, hur man blir kristen, dödsstraff och hur den afghanska lagen ser på konvertering, hur den svenska asyllagen ser ut, samt gör till sist en slutsats om hur man bör se på afghaner som konverterar till kristen tro i Sverige.

Intyg & intervjuförberedelser
Behöver du hjälp att skriva ett intyg åt en konvertit? Eller vill du ha en mall med förberedande frågor inför intervjun på Migrationsverket gällande konversion? Maila då i så fall pastor Christian Mölk så får du tillgång till mallar att utgå ifrån. Det går också bra att ladda hem Sveriges Kristna Råd:s ”Vägledning vid intygsskrivande angående konversion” och ”Att tänka på när du vill hjälpa en konvertit att förbereda sig för intervju hos Migrationsverket eller Migrationsdomstolen”.

Kursmaterial om konvertiter i asylprocessen
Material från kurser och seminarier som Sveriges kristna råd arrangerar inom migration/integration.

BIBEL

NT på Farsi
Beställ Nya Testamentet på Farsi GRATIS via Sjöbergs förlag.

KESHTIE NEJAT
Hemsida gjord av kristna afghaner med vittnesbörd, Bibelundervisning, filmer, biblar, lovsång, osv, osv.

ISA AL MASIH
Hemsida som presenterar evangeliet på ett kontextuellt sätt för svenska muslimer, samtidigt som den också fungerar som studiematerial för troende i hur man kan vittna/besvara muslimers frågor.

Den första julen
PowerPoint med bilder och text på svenska, engelska och farsi.

Alphakurs på Farsi
Alphakurs på Farsi på Youtube. Läs mer om Alpha på deras hemsida.

Bibelkurs på Farsi/Dari
Bibelkursen ”Building Firm Foundation” med 37 lektioner om den kristna tron på både engelska och farsi/dari. Klicka på länken för att ladda hem kursen i pdf-format.

Dopskola på Farsi/Dari
Materialet ”10 steg till att bli en kristen” på svenska, engelska och farsi/dari.

Jesus-filmen
Se Jesus-filmen på Farsi eller Dari.

DVD med Bibelundervisning på Farsi/Dari
Nu kan ni som församling beställa Bibelundervisningen på Farsi/Dari från Lappis! Materialet är perfekt för afghanska och iranska nykristna. Undervisningen är uppdelad på tre DVD:er: 1) Bibelns grunder, 2) Vem är Jesus och 3) Jesus och brödsbrytelsen.

Bra Bibelöversättning på Farsi/Dari
Den Bibelöversättning på persiska (Farsi/Dari) som vi rekommenderar är ”New Millennium Version”. Klicka här för att läsa New Millennium Version, lyssna på ljudbibel, beställa gratis via Sjöbergs förlag eller beställa på Kalameh Shop.

Lovsång på Farsi/Dari
Tips på persiska lovsånger att sjunga på gudstjänsten. Även ackord och svensk text.

Hope 4 Afghans
Musik, undervisning, TV, video, biblar, appar och mycket annat på Farsi.

GBV
Biblar, undervisning och traktat på Farsi.

MediaServe
The King (Matteus evangelium i serie) på Farsi/Dari.

Afghan Bibles
Bibelresurser för afghaner av afghaner.

Afghan Radio
Afghansk kristen radio.

UPPSATSER

Asylsökande konvertiter och myndighetens katekesförhör – Jakob Svensson (Göteborgs Universitet)
Religion som skäl till asyl – Sekulariseringen i Sverige och dess inverkan på asylprocessen – Terese Björlin (Lunds Universitet)
”Svenska kyrkan missionerar inte, varför skall du missionera?” – En analys av Migrationsverkets religionssyn – Hanna Leonardsson (Akademi för Ledarskap och Teologi)
”Som en mobil till en laddare” – En analys av afghanska och iranska konvertiters omvändelseberättelser, med fokus på interkulturella och religionsvetenskapliga perspektiv – Maria Karlsson (Akademi för Ledarskap och Teologi)

LÄNKAR

Pingst Integration på Facebook
Vanliga asylfrågor
Statsbidrag för verksamheter för asylsökande
Evangeliska Frikyrkans Öppna kyrkan
FARR – Flyktinggruppernas Riksråd
Open Doors flyktingundersökning
LIFOS – Rättsligt ställningstagande angående metod för prövningen då religion, inklusive konversion och ateism m.m. åberopas som asylskäl
LIFOS – Migrationsverkets rätts- och landinformationssystem
LIFOS – Temanotat Afghanistan: Situasjonen for kristne og konvertitter
LIFOS Temarapport: Afghanistan – Kristna, apostater och ateister
LIFOS Country Guidance: Afghanistan – Guidance note and common analysis