Pingst Arabiska

På den här sidan hittar du resurser, material och tips på arabiska som Pingst Integration kan rekommendera.

Kontaktförsamling för Pingst Arabiska är Botkyrka Pingstförsamling. Kontakta Hans Erik Bylund eller Nicole El Murr för information, rådgivning och resurser riktade till arabisk-talande.

INTEGRATION

Välkommen hit – Välkommen hem
Bok som ger vägledning och råd i asylfrågor för församlingar och medmänniskor.

Boken ”Språk förenar”
Lär dig dari, tigrinja eller arabiska.

Radio på Dari och Arabiska
Radioprogram för nyanlända flyktingar på både dari och arabiska.

RÅDGIVNING

Vanliga asylfrågor
På den här sidan kan du läsa de vanligaste frågorna och svaren som flyktingpastorn Bengt Sjöberg får. Bengt Sjöberg erbjuder rådgivning och hjälper församlingar att skriva intyg, verkställighetshinder, överklaga, etc.

Rådgivningsbyrån
Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar erbjuder gratis juridisk rådgivning till asylsökande, ombud, gode män, kontaktpersoner och andra berörda via telefon och mail.

Goda råd
Här kan du ladda ned Flyktinggruppernas Riksråd (FARR) ”Goda råd” till asylsökande. Finns bl.a. på svenska, engelska och arabiska.

LÄNKAR

Pingst Integration på Facebook
Vanliga asylfrågor
Statsbidrag för verksamheter för asylsökande
LIFOS – Migrationsverkets rätts- och landinformationssystem
Evangeliska Frikyrkans Öppna kyrkan
FARR – Flyktinggruppernas Riksråd