fbpx

Forskningsrapporter från IPS – skriftserie

Institutet för Pentekostala Studier (IPS) drivs inom Pingsts teologiska högskola Akademi för Ledarskap och Teologi. IPS driver gemensamma forskningsprojekt, seminarier och konferenser och erbjuder därigenom resurser och miljö för alla som forskar med ämnen som har anknytning till pentekostal kristendom. Flera tillämpade forskningsprojekt presenteras i skriftserien Forskningsrapporter från IPS.

Skrifterna går även att köpa tryckta i vår webbshop.

Stig Öberg (2010)

Pingst i Grönland – En studie av den grönländska frikyrkan Inuunerup Nutaap Oqaluffia

Läs mer om boken

Ladda ned här

Jan-Åke Alvarsson, red. (2011)

Medlemskap – En tvärvetenskaplig studie av medlemskap i Pingströrelsen

Läs mer om boken

Ladda ned här

Uno Solinger, red. (2012)

Församlingssyn i Pingströrelsen – Rapport från ett seminarium

Läs mer om boken

Ladda ned här

Jan-Åke Alvarsson, red. (2012)

Pentekostal barn- och familjeteologi. Rapport från ett forskningsprojekt på IPS 2011–2012

Läs mer här

Ladda ned här

Jan-Åke Alvarsson, red. (2013)

Pentekostalismen i Sverige på 2000-talet

Läs mer om boken

Ladda ned här

Josefsson & Wahlström, red. (2015)

Församlingsplantering i Pingst

Läs mer om boken

Ladda ned här

Josefsson & Wahlström, red. (2017)

Teologi för hela skapelsen

Läs mer om boken

Ladda ned här

Josefsson & Wahlström, red. (2021)

Entusiastisk kristendom & fanatism i Knutby

Läs mer om boken

Ladda ned här

Svensk frikyrklighet i pandemin

Josefsson & Wahlström, red.​ (2022)

Svensk frikyrklighet i pandemin

Läs mer om boken

Ladda ner här

Köp i webbshop

Svensk frikyrklighet i pandemin

Josefsson, Wahlström & Wenell, red.​ (2022)

Kristen tro på glid?

Läs mer här

Ladda ner här

Köp i webbshop

Svensk frikyrklighet i pandemin

Josefsson & Wahlström, red.​ 2023.

Pingströrelsens ecklesiologi i förändring

Läs mer här

Ladda ner här

Köp i webbshop