fbpx

Forskning & historia – skriftserie

Insamlingsstiftelsen för pingstforskning, instiftades år 2004 för att främja akademisk forskning om den svenska Pingströrelsen. Den förvaltas av Pingstförsamlingarnas skol och kursverksamhet (PSK). Genom Pingst – arkiv och forskning publiceras avhandlingar, dokumentationer, m.m. i en skriftserie med syftet att tillgängliggöra forskning som gjorts om och ny kunskap som dokumenteras om svensk Pingst.

Skrifterna går även att köpa tryckta i vår webbshop.

Bertil Carlsson (2008)

Organisationer och beslutsprocesser inom Pingströrelsen

Läs mer om boken

Ladda ner pdf

Bertil Carlsson (2008)

Organizations and Decision Procedures within the Swedish Pentecostal Movement

Läs mer om boken

Ladda ner pdf

Bertil Carlsson (2008)

Vårt behov av sanning

Läs mer om boken

Ladda ner pdf

Carl-Erik Sahlberg (2009)

Pingströrelsen och tidningen Dagen – från sekt till kristet samhälle 1907-1963

Läs mer om boken

Ladda ner pdf

Carl-Erik Sahlberg (2009)

Pingströrelsen, kyrkorna och samhället – en studie kring tidningen Dagen 1964–1974

Läs mer om boken

Ladda ner här

Rhode Struble (2009)

Den samfundsfria församlingen och de karismatiska gåvorna och tjänsterna

Läs mer om boken

Ladda ner här

Pingst (2009)

Pingstväckelsens riktlinjer

Läs mer om boken

Ladda ner här

Norlén & Kjellberg (2010)

Latter Rain-väckelsen i Östermalms Fria Församling på 1950-talet

Läs mer om boken

Ladda ner här

Joel Halldorf (2010)

Regn, regn färdas över oss. Algot Niklasson och förnyelseväckelsen inom svensk pingströrelse 1950–1951

 Läs mer om boken

Ladda ner här

Torsten Bergsten (2010)

Pingströrelsen förr och nu. Valda publikationer 1947-2002

Läs mer om boken

Ladda ner här

Gäreskog & Gäreskog (2010)

Lewi Pethrus i konflikt. Om några konflikter år 1929 mellan Lewi Pethrus och kända personer inom Pingströrelsen

Läs mer om boken

Ladda ner här

Nils-Eije Stävare (2011)

Georg Gustafsson – församlingsledare, predikant och förebedjare inom den svenska Pingströrelsen

Läs mer om boken

Ladda ner här

Gäreskog & Gäreskog (2011)

Sprängbataljonen – En tidig pingströrelse

Läs mer om boken

Ladda ner här

Wahlström, red. (2012)

Forskning och självreflektion i Pingströrelsen 1973-2008

Läs mer om boken

Ladda ner här

Carl-Gustav Carlsson (2013)

Människan, samhället och Gud. Grunddrag i Lewi Pethrus kristendomsuppfattning

Läs mer om boken

Ladda ner här

Roland Gäreskog (2013)

Pingstväckelsen inom Metodistkyrkan i Sverige åren 1907–1922

Läs mer om boken

Ladda ner här

Roland Gäreskog (2015)

Andrew Ek. Några skeden i hans liv som missionär, predikant och nödhjälpsarbetare

Läs mer om boken

Ladda ner här

Wahlström, red. (2016)

Andens dop och nådegåvorna. Ett ekumeniskt »pingstmöte« i Stockholm 1918

Läs mer om boken

Ladda ner här

Roland Gäreskog (2016)

Om Pingstväckelsens riktlinjer. Anteckningar om skriften och den tidiga pingstväckelsen i Tyskland

Läs mer om boken

Ladda ner här

Roland Gäreskog (2017)

Utanför lägret. En berättelse om missionären och evangelisten Otto Witt

Läs mer om boken

Ladda ner här

Gunilla Nyberg Oskarsson (2020)

Pingstkyrkan i Burundi och svensk pingstmission i landet 1935‒1985

Läs mer om boken

Ladda ner pdf

Gäreskog & Gäreskog (2022)

De pingstbetonade. En pingströrelse inom Svenska Missionsförbundet

Läs mer om boken

Ladda ner pdf

Göran Gustafson (2023)

Kampen om de redan frälsta. Svenska Missionsförbundet och pingstväckelsen i konflikt under 1920- och 1930-talet

Läs mer om boken

Ladda ner pdf

Mattias Sennehed (2023)

Wasti Feldt – forskningsbiografi om kvinnligt föreståndarskap i Pingströrelsen

Läs mer om boken

Ladda ner pdf