fbpx

YA! - Unga Vuxna

YA! Vi hjälper församlingar att lyckas med unga vuxna

Pingst vill hjälpa församlingar att lyckas, och en del i det är att lyckas med att vinna och bevara människor i åldern 19-29, de som ofta kallas ”unga vuxna”.

När det kommer till unga vuxna blir det extra tydligt att vi som rörelse i Sverige lyckas eller misslyckas tillsammans. Många upplever de unga vuxna som något flyktiga, och det är sant att många flyttar, passar på att bryta livsmönstret innan man har bundit upp sig i familjeansvar osv. Därför är det ofta så att det den ena sår och vattnar, är det en annan som får skörda. Men när någon skördar frukten av vad en annan lagt grunden för genom söndagsskola, ungdomsverksamhet o.s.v, då har vi lyckats tillsammans.

Hur är läget med unga vuxnas psykiska och existentiella hälsa?

Just nu rapporteras det i media och det kommer rapporter som belyser ökad psykisk ohälsa bland unga, unga vuxna och studenter. Vad kan du som ledare och ni som församling göra, vilka resurser kan ni ta del av som stöd?

Läs mer om stöd till unga vuxna gällande psykisk och existentiell hälsa:

Vad är YA!?

YA! handlar om:

Motivation: YA! är en gemensam plattform för att dela positiva berättelser och konstruktiva erfarenheter. Du står inte själv i det här, vi är många som vill och vi får energi av varandra. Dela er story på: fb.me/YApingst

Relationer: Vi jobbar med tre arenor relationer. Dels Unga vuxna emellan, det kan röra etablerade mötesplatser som Nyhem/ Lappis, men även regionala initiativ som ”YA!-Camp Norr” eller ”YA!-Get together WEST”. En annan målgrupp är ideella ledare bland unga vuxna, gentemot dem är Pingst Ledare vår viktigaste mötesplats. Slutligen så finns YA-Collegium som är en årlig träff för dem som har ett pastoralt ansvar som föreståndare eller pastor med uttalat ansvar för unga vuxna.

Redskap: Genom YA! får du tillgång till andras erfarenheter och koncept, det kan röra layout på inbjudan till ”ny-träffar” eller en undervisningsserie om tro och vetande, kom och bidra med ert bästa!

 

YA!–Ambassadörer – här för dig! 

YA-arbetet leds av YA!-Ambassadörer, pastorer som finns nära dig med hjärta för unga vuxna och som tillsammans med Pingsts Unga Vuxna konsulent utgör ledarskap för det nationella YA!-arbetet. Följande personer är YA!-ambassadörer.(Klicka på namnet för mailkontakt)

SYD: Mathias Lång & Niclas Madestam
VÄST: Johanna Bode, & Caroline Bergman MITT/ÖST: Samuel Lewinson Mattias Sennehed 
STOCKHOLM/UPPLAND: David Norberg NORR: Fredrik Wärn 
WASA/FINLAND: Julia Olin

Redovisa till YA!

En del av pengarna som möjliggör vårt nationella arbete med YA! kommer från medel som vi får när ni som församlingar redovisar era unga-vuxnagrupper. Detta gör vi i samarbete med Pingst ung och deras fina tjänst “Pingst ung People”. På den här sidan finns mer info om hur du går till väga.

Kontakta Pingsts unga vuxna konsulent

Pingsts unga vuxna konsulent är Mattias Sennehed. Han har varit pastoralt ansvarig för unga vuxna sedan 2002, först som pastor i Pingstkyrkan Linköping, som lärare på bibelskolan Bjärka Säby och i Malmö Pingstförsamling. Han har erfarenhet av att bygga upp flera olika slags verksamheter och satsningar, och har sett hemgrupperna som en viktig byggsten i församlingarna. Förutom att jobba för pingst arbetar Mattias också som studentpastor vid Linköpings universitet.

Mattias har också startat nätverket YA! (Young Adults) som innan varit organiserat under Pingst Ung, men som nu är en del av Pingst Församling.

Som konsulent i unga vuxna frågor så är Mattias fokus främst att jobba med nationella mötesplatser, som till exempel Pingst ledare osv. Men Mattias kan också möta enskilda ledare och församlingar för att ge input och stöd för det arbete som den lokala församlingen står i för unga vuxna och studenter.

Du kommer i kontakt med Mattias Sennehed genom epost- mattias.sennehed@pingst.se eller telefon 0733841129.

Mattias Sennehed

Mattias Sennehed

Verksamhetsansvarig YA!, Unga vuxna-konsulent