WikiPingst

WikiPingst är ett digitalt verktyg för vår församlingsrörelse. WikiPingst är framtaget för att underlätta arbetet för dig och din församling. Oavsett om du är volontär eller anställd i församlingen kommer du ha stor nytta av detta verktyg som består av  resursbank, matrikelfunktion och forum.

 

Skapa konto

Redan nu kan du skapa konto till din församling. Att skapa konto går snabbt och enkelt. Klicka på knappen nedan för att skapa konto. Om du har frågor vid strul så hör av dig till wikipingst@pingst.se

Vad är WikiPingst?

Namnet WikiPingst avslöjar grundtanken att alla kan bidra. Din församling kan dela med sig av det ni har tagit fram inom olika verksamhetsområden som även skulle kunna användas av andra församlingar. Om ni har särskilda kompetenser inom församlingen i personer kan de genom WikiPingst hittas av andra som är i behov av någon med specialkunskaper. I resursbanken kommer du även finna sådant som är framtaget från Pingst centralt; allt från administrativt stöd till grafiskt material och undervisning från konferenser. Tillsammans fyller vi WikiPingst med resurser. WikiPingst växer med dig.

När en person registrerar sig i WikiPingst får den anmäla sig till sin församling och välja sina verksamhetsområden. I det digitala forumet kommer du sedan möta andra inom församlingsrörelsen som har ett engagemang som är likt ditt. Här byts erfarenheter och kontakter etableras. 

Frågor, support och information: wikipingst@pingst.se