NFU

Naturlig Församlingsutveckling

Naturlig Församlingsuveckling, oftast förkortat NFU, arbetar för att de lokala församlingarna ska vara friska och andligt starka. Det handlar inte om nya metoder eller modell, utan om ett redskap, till hjälp för att vårda församlingen. Det handlar om att se vilka metoder som är avgörande för tillväxt, hur man kan identifiera dem i den egna församlingsmiljon och sedan arbeta med dem som ett naturligt sätt.

I Sverige fungerar NFU som ett ekumeniskt projekt i nära samarbete med Sveriges Frikyrkoråd (FSR). Drygt 400 församlingar, i så gott som alla samfund i Sverige, har gjort en ”hälso-undersökning” enligt NFU. Cirka 90 av dessa är pingstförsamlingar.

Åtta viktiga särdrag

Kvaliteten i församlingslivet är avgörande för den numerära tillväxten. NFU mäter kvaliteten utifrån åtta särdrag. Dessa är:

  • Utrustande ledarskap
  • Gåvobaserad verksamhet
  • Hängiven andlighet
  • Funktionella trukturer
  • Inspirerande gudstjänster
  • Livsnära smågrupper
  • Behovsorienterad evangelisation
  • Kärleksfulla relationer

Hur sker en NFU-process?

En NFU-process inleds med att man gör en NFU-undersökning i församlingen där man får hjälp att se hur församlingen mår i relation till de åtta särdragen. Denna diagnos ligger sedan till grund för församlingens fortsatta utvecklingsarbete.
NFU-processen leds i samverkan med en handledare. Handledarens uppgift är att lyssna in församlingens situation och stödja, uppmuntra och utmana församlingsledningen i processen.
Handledaren behöver möta församlingsledningen 2-4 gånger per år för att processen skall hållas levande. En process behöver pågå minst 2-3 år för att man skall kunna se konkreta utvecklingsresultat.
För mer information om NFU se: www.forsamlingsutveckling.se

Klicka på länken nedan för att ladda ner en lista på NFU-handledare

Lyssna på intervjuer om NFU