Församlingskonsult

Församlingskonsult

Pingst erbjuder genom församlingskonsulterna särskild hjälp till lokala församlingar i en rad frågor, som exempelvis samgående med andra församlingar, att vara bollplank i svåra frågor, allmänt stöd och hantering av konflikter.

Pingst har fördelat ansvaret på några pastorer, som har stort förtroende och finns fördelade i olika regioner i Sverige. Församlingar som ber om hjälp kommer att debiteras enligt en fastställd taxa.
Kontaktperson i Pingsthuset är Andreas Ardenfors.

Klicka på bilden till höger för att läsa mer om hur din församling kan få hjälp!

Richard Svensson

Richard Svensson

Verksamhetsledare Pingst Församling