fbpx

Fortbildning för pastorer

Att vara pastor är att leva i flödet mellan att ta emot och ge vidare. Det är fantastiskt att få förmedla ett ord från Gud, ge någon en uppmuntran och att få leda ett skeende i församlingen till nästa steg. Utgivandet behöver ett inflöde genom Andens förnyelse och vår Herre själv, men också indirekt av andra som gått vägen före oss och har erfarenheter och verktyg för att hjälpa oss vidare.

I Pingst Pastor finns en god rytm med den årliga konferensen (i januari), regionala mötesplatser och nära processgrupper. (Dessutom finns möjligheter till andlig fördjupning i retreater)

En annan viktig del är fortbildning. Att under avsatt tid få fördjupa sig och lära sig något nytt.  Detta är något som är till välsignelse för dig som enskild, men lika mycket för församlingens skull! En församling växer tillsammans med en pastor som utvecklas. Det kan handla om teologisk fördjupning, själavård, hur man startar ett socialt arbete i församlingen, blir en bättre barnpastor eller något helt annat!

Vi har gjort en sammanställning på kurser som finns på ALT och i våra folkhögskolor som är utmärkta alternativ för fortbildning för dig som pastor.

Ett av dessa alternativa är en helt ny kurs som är framtagen i samarbete mellan Pingst Pastor och Mariannelunds folkhögskola. Den heter Predika. Det är en kurs av och för predikanter för att utveckla vår gåva att predika.

”Det är med stor glädje vi nu ökar erbjudandet om fortbildning för medlemmarna inom Pingst Pastor. Särskilt glädjande är att vi kan erbjuda en kurs i akt och syfte att stärka förkunnelsen. Det är också positivt att arbetet med fortbildning sker i samverkan, Pingst, Pingst Pastor och Pingst utbildning/Pingstskolorna.”

/Daniel Alm

”På ALT och Pingsts folkhögskolor finns kurser som är riktigt bra fortbildning för dig som pastor”

KURSER FÖR FORTBILDNING

PREDIKA

Att predika är något av det mest centrala en pastor gör. Predikan är ett tilltal av Anden. Det är något vi som predikanter varken kan kontrollera eller styra över. Det stora är att vi får vara förmedlare av Guds vidrörande in i en annan människas liv. Samtidigt är predikan ett hantverk. Det handlar om förberedelse, kommunikationsförmåga, relevans och mycket mer.

Pingst Pastor och Mariannelunds folkhögskola erbjuder en fortbildningskurs med utgångspunkt från båda dessa dimensioner. En ödmjukhet inför Andens verk och samtidigt en möjlighet att utveckla sin predikantgåva.

Kursen bygger på att man tillsammans i en grupp av predikanter hjälper varandra. Det handlar om att gemensamt reflektera och att ge varandra feedback på predikningar. Denna lärprocess innehåller även enskilda uppgifter och intressanta föreläsningar av erfarna predikanter.

Kursen innehåller moment såsom förberedelser, att kommunicera på olika sätt och till olika grupper, vad som är utmärkande för Pingstpredikan och hur man säkrar en god helhet på det man ger till församlingen.

Vi är övertygade om att denna kurs hjälper dig att nå nästa dimension i din gåva att predika!

Kursen är på distans och kvartsfart.

ONSDAGSKURSER TEOLOGI

Hösten 2022

 • Introduktion till teologiska studier
 • Systematisk teologi 1
 • Gamla testamentet, baskurs
 • Världsreligionerna, baskurs

Våren 2023

 • Nya testamentet, baskurs
 • Missionsvetenskap
 • Kyrkohistoria, baskurs
 • Bibelteologi 1

Det finns totalt åtta kurser á 7,5 hp som kan läsas och studietakten ligger på halvfart. Kurserna (totalt 60 hp) motsvarar ALTs teologiska basår och kurserna är även en del av pastors- och ledarprogrammet. Onsdagskurser läses på dagtid tillsammans med studenter i det fyraåriga pastors- och ledarprogrammet vid något av ALT:s studiecenter eller på Campus Örebro.

Sista ansökningsdag är den 15 april, därefter i mån av plats.

LÖRDAGSKURSER TEOLOGI

Hösten 2022

 • Gamla testamentets böcker och budskap
 • Bibelns budskap

Sista ansökningsdag är den 10 augusti. Läs mer om Lördagskurser här.

PROMIS

PROMIS är en terminslång utbildning som ges på vårterminen för dig som vill arbeta i mission utomlands eller interkulturellt i Sverige, t.ex. med integration i församlingen, församlingsgrundande arbete i mångkulturella miljöer eller i mötet med flyktingar och migrantförsamlingar. PROMIS kan läsas på ALT:s studiecenter och Campus Örebro. Det finns möjlighet att välja hel- eller halvfartstudier.

Ansökningsperioden är 15 oktober – 31 december.

DIOS

ALT:s kurs för socialt och diakonalt arbete. DIOS ges under höstterminen och kan läsas antingen som terminsprogram eller som fortbildningskurser. DIOS kan läsas på ALT:s studiecenter och Campus Örebro.

Högskolekurser som kan läsas som fortbildning, 7,5 hp vardera:

 • Kyrkan i samhället
 • Idéburet ledarskap i diakoni
 • Diakonins teologi, ledarskap och uttryck
 • Terminsprogrammet bygger på en 20-veckors folkhögskolekurs i Social-diakonal tjänst.

  Sista ansökningsdag är den 15 maj.

  SJÄLAVÅRD

  Utbildningen anordnas av June folkhögskola i samarbete med Pingst – fria församlingar i samverkan. Utbildningen vänder sig till dig som har erfarenhet av själavårdande samtal i församlingen och vill fördjupa dig i detta. Kursen är ett år på kvartsfart. Kursen består av fyra träffar + läsning och uppgifter.

  SOCIALT ENTREPENÖRSKAP

  Vill du vara med och utveckla en social diakonal verksamhet i en församling eller idéburen organisation? June Folkhögskola, Hyllie Park Folkhögskola och Göteborgs Räddningsmission driver kursen som utbildar entreprenörer till att utforma hållbara verksamheter i skärningspunkten mellan kyrka och samhälle. Kursen är halvfart och man läser på distans eller på plats i Göteborg.

  BARN- OCH FAMILJEPASTOR/LEDARE

  I samverkan mellan Mariannelunds Folkhögskola och Pingst Ung finns möjligheten att fortbilda sig genom en barn- och familjeledarutbildning. Den riktar sig till dig som arbetar i församling med fokus på barn och familj. Tanken är att du ska kunna fördjupa dig inom teologi och praktisk pedagogik samtidigt som du fortsätter arbeta i församlingen. Kursen är på distans och kvartsfart.

  MASTERUTBILDNING

  Magister- och masterutbildning ges på distans med några träf­far på plats på Campus Örebro. Det går att läsa på hel- eller deltid samt till viss del som fristående masterkurser. Programmet erbjuder tre inriktningar: Bibelvetenskap, Historisk-systematisk teologi och Praktisk teologi med inriktning ledarskap och församlingsutveckling.

  Fristående kurser inom master hösten 2021:

  • Text och tolkning
  • Psaltaren och Dödahavsrullarna i modern bibelforskning
  • Teologins historia
  • Gud och människa i västerlandets idéhistoria
  • Anden, frälsning och församling
  • Paulinsk teologi

  Sista ansökningsdag till programmet är den 31 maj.

  FLER UTBILDNINGSMÖJLIGHETER

  PINGSTSKOLORNA

  Pingstskolorna, PSK, är huvudman för fem olika folkhögskolor. June i Jönköping, Kaggeholm i Stockholm, Mariannelund i Småland, Umeå i Västerbotten och Vinga i Göteborg. Där och på flera andra ställen i Sverige och i andra länder erbjuder PSK flera olika typer av kurser; Allmän kurs, särskilda kurser inom flera olika fält, korta kurser och kurser som samhällsuppdrag. Läs mer

  ALT – PASTORSUTBILDNING

  Pastors- och ledarprogrammet är för dig som inriktar dig på tjänst som pastor, församlingsledare eller missionsarbetare. Utbildningen är en gedigen teologisk ledarutbildning där du får kombinera teologiska ämneskunskaper med kontinuerlig ledarträning och mentorskap i församlingsmiljö. Läs mer

  NY I TJÄNST

  Investera i en bra start på din tjänst! Kursen Ny i tjänst erbjuder introduktionsdagar för dig som är nyanställd i pingstförsamling eller gemensam verksamhet. Introduktionsdagarna ger konkreta, handfasta råd och vägledning. Dagarna präglas av undervisning och öppna samtal i viktiga ämnen. Läs mer

  VIGSELKURS

  Pingst – fria församlingar i samverkan ger vigselrätt och vigselbehörighet till pastorer i samfundet. Vigselrätt kan endast ges till pastor verksam i en församling som tillhör Trossamfundet Pingst, är medlem i Pingst Pastor och har gått vigselförrättarkurs. Läs mer

  M4

  M4 är ett träningsprogram som Pingst Plantering arrangerar. Det består av fyra moduler utspridda över fyra terminer och är utformat för att hjälpa ett församlingsplanteringsteam att ta sig från vision till församling. Läs mer

  KONFERENSER

  Varje år arrangeras flera större konferenser riktade till olika målgrupper inom Pingst. Där möts deltagarna för gemenskap, undervisning och inspiration så att de stärks i sin tro och sitt uppdrag. Här presenteras några av dessa konferenser. Läs mer