Fortbildning

Fortbildningsmöjligheter för Pingst Pastorer

Att vara pastor är att leva i flödet mellan att ta emot och ge vidare. Det är fantastiskt att få förmedla ett ord från Gud, ge någon en uppmuntran och att få leda ett skeende i församlingen till nästa steg. Utgivandet behöver ett inföde genom Andens förnyelse och vår Herre själv, men också indirekt av andra som gått vägen före oss och har erfarenheter och verktyg för att hjälpa oss vidare.

I Pingst Pastor finns en god rytm med den årliga konferensen (i januari), regionala mötesplatser och nära processgrupper. (Dessutom finns möjligheter till andlig fördjupning i retreater)

En annan viktig del är fortbildning. Att under avsatt tid få fördjupa sig och lära sig något nytt.  Detta är något som är till välsignelse för dig som enskild, men lika mycket för församlingens skull! En församling växer tillsammans med en pastor som utvecklas. Det kan handla om teologisk fördjupning, själavård, hur man startar ett socialt arbete i församlingen, blir en bättre barnpastor eller något helt annat!

Vi har gjort en sammanställning på kurser som finns på ALT och i våra folkhögskolor som är utmärkta alternativ för fortbildning för dig som pastor.

Ett av dessa alternativa är en helt ny kurs som är framtagen i samarbete mellan Pingst Pastor och Mariannelunds folkhögskola. Den heter Predika. Det är en kurs av och för predikanter för att utveckla vår gåva att predika.

”Det är med stor glädje vi nu ökar erbjudandet om fortbildning för medlemmarna inom Pingst Pastor. Särskilt glädjande är att vi kan erbjuda en kurs i akt och syfte att stärka förkunnelsen. Det är också positivt att arbetet med fortbildning sker i samverkan, Pingst, Pingst Pastor och Pingst utbildning/Pingstskolorna.”

Daniel Alm

 

Kurser på ALT och Pingsts folkhögskolor som är riktigt bra fortbildning för dig som pastor

Predika

Att predika är något av det mest centrala en pastor gör. Predikan är ett tilltal av Anden. Det är något vi som predikanter varken kan kontrollera eller styra över. Det stora är att vi får vara förmedlare av Guds vidrörande in i en annan människas liv. Samtidigt är predikan ett hantverk. Det handlar om förberedelse, kommunikationsförmåga, relevans och mycket mer.

Pingst Pastor och Mariannelunds folkhögskola erbjuder en fortbildningskurs med utgångspunkt från båda dessa dimensioner. En ödmjukhet inför Andens verk och samtidigt en möjlighet att utveckla sin predikantgåva.

Kursen bygger på att man tillsammans i en grupp av predikanter hjälper varandra. Det handlar om att gemensamt reflektera och att ge varandra feedback på predikningar. Denna lärprocess innehåller även enskilda uppgifter och intressanta föreläsningar av erfarna predikanter.

Kursen innehåller moment såsom förberedelser, att kommunicera på olika sätt och till olika grupper, vad som är utmärkande för Pingstpredikan och hur man säkrar en god helhet på det man ger till församlingen.

Vi är övertygade om att denna kurs hjälper dig att nå nästa dimension i din gåva att predika!

Kursen är på distans och kvartsfart.

Mer info och ansökan

Lördagskurser teologi

Hösten 2021:

 • Gamla testamentets böcker och budskap
 • Kyrka och mission i en global värld

Våren 2022:

 • Nya testamentets böcker och budskap
 • Etik

På ALTs studiecenter och Campus Örebro.

Sista ansökningsdag: 10 augusti.

Läs mer om Lördagskurser här.

Ansök här.

Barn- och familjepastor/ledare

I samverkan mellan Mariannelunds Folkhögskola och Pingst Ung finns nu möjligheten att fortbilda sig genom en barn & familjeledarutbildning. Den riktar sig till dig som arbetar i församling med fokus på barn och familj. Tanken är att du ska kunna fördjupa dig inom teologi och praktisk pedagogik samtidigt som du fortsätter arbeta i församlingen.
Kursen är på distans och kvartsfart.

Mer info och ansökan

Onsdagskurser teologi

Hösten 2021:

 • Introduktion till teologiska studier
 • Systematisk teologi 1
 • Gamla testamentet, baskurs
 • Världsreligionerna, baskurs

Våren 2022:

 • Nya testamentet, baskurs
 • Missionsvetenskap
 • Kyrkohistoria, baskurs
 • Bibelteologi 1

Det finns totalt åtta kurser á 7,5 hp som kan läsas och studietakten ligger på halvfart. Kurserna (totalt 60 hp) motsvarar ALTs teologiska basår och kurserna är även en del av pastors- och ledarprogrammet. Onsdagskurser läses på dagtid tillsammans med studenter i det fyraåriga pastors- och ledarprogrammet vid något av ALTs studiecenter eller på Campus Örebro.

På ALTs studiecenter och Campus Örebro.

Sista ansökningsdag: 15 april, därefter i mån av plats.

Ansök här.

Själavård

Utbildningen anordnas av June folkhögskola i samarbete med Pingst-fria församlingar i samverkan. Utbildningen vänder sig till dig som har erfarenhet av själavårdande samtal i församlingen och vill fördjupa dig i detta.

Kursen är ett år och består fyra av träffar + läsning och uppgifter och är på kvartsfart

Mer info och ansökan

DIOS

ALT:s kurs för socialt och diakonalt arbete. DIOS ges under höstterminen och kan läsas antingen som terminsprogram eller som fortbildningskurser. DIOS kan läsas på ALTs studiecenter och Campus Örebro.

Högskolekurser som kan läsas som fortbildning, 7,5 hp vardera:

 • Kyrkan i samhället
 • Idéburet ledarskap i diakoni
 • Diakonins teologi, ledarskap och uttryck

Terminsprogrammet bygger på en 20-veckors folkhögskolekurs i Social-diakonal tjänst.

Sista ansökningsdag: 15 maj

Ansök här.

PROMIS

PROMIS är en terminslång utbildning som ges på vårterminen för dig som vill arbeta i mission utomlands eller interkulturellt i Sverige, t ex med integration i församlingen, församlingsgrundande arbete i mångkulturella miljöer eller i mötet med flyktingar och migrantförsamlingar. PROMIS kan läsas på ALTs studiecenter och Campus Örebro. Det finns möjlighet att välja hel- eller halvfartstudier.

Ansök här. Ansökningsperioden är 15 oktober till 31 december.

Socialt entreprenörskap

Vill du vara med och utveckla en social diakonal verksamhet i en församling eller idéburen organisation? June Folkhögskola, Hyllie Park Folkhögskola och Göteborgs Räddningsmission driver kursen som utbildar entreprenörer till att utforma hållbara verksamheter i skärningspunkten mellan kyrka och samhälle.

Kursen är halvfart och man läser på distans eller på plats i Göteborg

Mer info och ansökan

Masterutbildning

Magister- och masterutbildning ges på distans med några träf­far på plats på Campus Örebro. Det går att läsa på hel- eller deltid samt till viss del som fristående masterkurser. Programmet erbjuder tre inriktningar: Bibelvetenskap, Historisk-systematisk teologi och Praktisk teologi med inriktning ledarskap och församlingsutveckling.

Fristående kurser inom master hösten 2021:

 • The Book of Isaiah in modern biblical studies. Ges perioden sept – dec.
 • Nyare teologi- och kyrkohistoria med inriktning skandinaviska väckelserörelser. Ges perioden dec – febr.
 • Bibeltolkning och förmedling i ett församlingssammanhang. Ges perioden dec – febr.

Sista ansökningsdag till programmet: 31 maj

Ansök här.