fbpx

Pastorn och tjänsten

Pastorn och tjänsten

 

Så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare eller till herdar och lärare.’ 
– Efesierbrevet 4:11

Paulus skriver i EF 4:11 om mångfalden av gåvor hos de personer som kom att tjäna församlingarna i utvecklingen av lära och liv. Personer med olika gåvor är inte varandras konkurrenter. Genom att de samverkar kan Kristi kropp växa till. Tillsammans ska de använda sina gåvor så att hela församlingen utrustas till tjänst.
Ur Teologiska nätverkets skrift Andliga ledare

Resurser för pastorer och arbetsgivare

Pingst Församling är det verksamhetsområdet som hjälper dig som pastor eller som församlingsledning i hjälp och vägledning vad det gäller tjänsten. Det finns många olika resurser för så som rekrytering och anställning till verktyg för att vara en bra arbetsgivare för de som kallas och avskiljs i särskild tjänst.

Resurser för pastorn och tjänsten hittar du främst i WikiPingst. Ett resursverktyg för din församling där du smidigt och enkelt kan ta del av alla resurser Pingst har att erbjuda i ämnet. Klicka på knappen nedan för mer om WikiPingst.

 

Rekrytering

Pingst Församling är det verksamhetsområdet som hjälper dig som pastor eller som församlingsledning i hjälp och vägledning vad det gäller tjänsten. Det finns många olika resurser för så som rekrytering och anställning till verktyg för att vara en bra arbetsgivare för de som kallas och avskiljs i särskild tjänst.

Resurser för pastorn och tjänsten hittar du främst i WikiPingst. Ett resursverktyg för din församling där du smidigt och enkelt kan ta del av alla resurser Pingst har att erbjuda i ämnet. Klicka på knappen nedan för mer om WikiPingst.

 

Kontaktperson

Har du frågor som gäller Pastorn och tjänsten? Hör av dig till Richard Svensson, verksamhetsledare och kontaktperson för Pingst Församling.

 

Richard Svensson

Richard Svensson

Verksamhetsledare Pingst Församling