fbpx

Våld i nära relationer

År 2017 anmäldes 17 000 misshandelsbrott i Sverige där förövaren hade en nära relation med offret. Våld i nära relationer är ett jättesvårt ämne överlag, och det är nästan dubbelt så svårt att prata om i en kyrklig miljö. Vi vill inte tro att det händer, vi vill inte se för det kommer så nära. Men vi måste våga prata om det!

Men hur skapar man medvetande i en sådan fråga som våld i nära relationer?

Anne Collén har tagit i den frågan för Pingst Omsorg och i sitt sökande efter material vände hon sig till Storbritannien där organisationen Restored arbetat under flera år med frågan. I dag har Restored utbildat hundratals församlingsledare i England i att verka mot våld i nära relationer. ”Vi tror att kyrkorna kan spela en viktig roll när det gäller att stoppa mäns våld mot kvinnor” säger Mandy Marshall, en av grundarna.

En viktig del i Restoreds utbildningsprogram för församlingsledare är reflektionen kring den undervisning som ges. Ladda ner materialet här nedan.

Restored 

Våld i nära relationer är vanligt förekommande både i samhället och i kyrkan. Det här materialet beskriver vad våld i nära relationer är och hur man upptäcker att någon är våldsutsatt. Den ger verktyg i hur man ska och inte ska agera när man upptäcker att någon är våldsutsatt. Materialet tar också upp teologiska reflektioner kring bibelord som berör relationen mellan man och kvinna.

Arbetshäftet är framtaget av organisationen Restored i Storbritannien och översatt till svenska med deras tillåtelse. Klicka på bilden för att ladda ner materialet som pdf.