Själavårdsnätverk

Pingst Själavård Referens

Pingst Själavård Referens är en nystartad grupp som arbetar för att hitta vägar för själavården att fungera bättre i vårt land och för att rusta fler till denna ovärderliga tjänst.

Vi är en grupp med representanter från både utbildningssidan och nätverksbygget. Sedan en tid tillbaka har vi ett pilotprojekt i Jönköpingsregionen där vi bygger nätverk, höjer kompetensen, bygger relationer och hjälper de församlingar som så önskar att bygga team.

Mer information kommer inom kort. Var gärna med och be för själavårdsarbetet i vårt land då nöden är stor och behoven många. Tillsammans kan vi hjälpa fler.

Befintliga resurser