Pingst Relationer

Pingst Relationer

Podcasten Pingst Relationer, finns där poddar finns!

Kan man prata om allt? Är det till och med nödvändigt?

Det här är en podcast som utforskar påståendet att hälsosamma relationer börjar med att våga säga som det är. Följ med in i en sårbar och stark värld av både tårar och skratt.

Relationen med dig själv. Relationen med andra. Relationen med Gud. Familj och tro. Själens mående. Tillit. Tankebanor. Sex i nöd och lust. Personligheter och Identitet. Hur kommunicerar vi med varandra? Ta plats på rätt sätt. Gränssättning och relationer. Välkommen till Pingst Relationer, ett modernt verktyg för att sätta ord på allt det där vi alla tänker på men inte alltid formulerar.

Pingst Omsorg vill lyfta bibelns bild av sunda relationer. Vi vill betona hur grunden för hälsosamma relationer börjar i att ta emot Guds kärlek. Vi hoppas kunna vara ett stöd när något går sönder och livet gör ont samtidigt som vi vill rusta och förebygga att det går sönder. Vi vill agera som en resursbank av kompetens och material så att individer och församlingar kan få verktyg att bygga en kultur av kärlek och enhet men även upprättelse och försoning.

Varmt välkommen till Pingst Relationer!