fbpx

SEMINARIER PINGST LEDARE

Lördag 13 november kl. 11.45-12.30 via zoom

IBRA
1. Vi vill bli kända för vår genuina kärlek till Jesus och människor. Praktiska verktyg och vägar för att nå de minst nådda

Vårt stora varför vi ska missionera är att vi älskar Jesus och hans befallning, och delar hans hjärta för alla folk och varje människa. Därför vill vi göra allt som står i vår makt för att nå till dem som ännu inte hört. I det här seminariet delar vi praktiska processer och verktyg som du kan omsätta i din församling. Vi får höra vad IBRA gör tillsammans med svenska församlingar i olika delar av världen. Kom och bli berörd, utmanad och utrustad med verktyg för att ta nästa steg.

Medverkande
Möt IBRAs ledare Niclas Collén tillsammans med  Tatta Lennartsson och Jacob Ventlinger.

LP – Verksamheten
2. Vårt nystartade nätverk ”Ett hem för dig” är ett praktiskt uttryck för genuin kärlek till medmänniskor som inte har något hem.
Media har under den senaste tiden granskat hur vi i Sverige tar hand om och skapar trygga miljöer för utsatta barn och ungdomar som inte har ett fungerande hem. Bilden som kommit fram är ofta skrämmande. Fungerande, kärleksfulla och öppna hem är den bästa lösningen. Långt bättre än institutioner. Därför behövs det familjehem, jourhem och kontaktfamiljer. Nu samlar vi de familjer som har detta på sitt hjärta i nätverket.  Hur kan församlingen göra så att fler familjer öppnar sina hem för de som inte har något hem? På vilka sätt kan församlingen ge stöd till familjer i deras engagemang.

Medverkande
Börje Dahlkvist, LP-verksamheten och Richard Svensson, Pingst Församling, Pingst FFS


3. Celebrate Recovery – Jesusfokuserat tolvstegsprogram för att bearbeta sår,
ovanor och beroenden.
Celebrate Recovery är ett bibelbaserat program som går på djupet. Det är redan till stor hjälp för många församlingar. Upprättelse och en genuin kärlek till Jesus, i det fortsatta livet, är prioritet och leder till glädje och hållbart engagemang för medmänniskor. Detta är ett praktiskt seminarium där du får kunskap om varför CR blivit så uppskattat av enskilda och församlingar. Föreläsarna har egna erfarenheter av och är aktiva i att arbeta församlingsrelaterat med programmet. Ingen förkunskap behövs.

Medverkande
Maria Nyman, pingst Linköping och Semias Schenberg, Verksamhetsledare LP-verksamheten

 

PMU
4. En ny missionsvåg bland barn och unga
I detta seminarium vill vi samtala om praktiska idéer på hur vi tillsammans kan skapa en ny våg av missionsengagemang bland våra barn, ungdomar och unga vuxna. Enligt Ungdomsbarometern är frågor som t.ex. klimat och ekologisk och social hållbarhet viktigare än någonsin för ungdomar. Samtidigt är Pingsts framtidsbild tydlig med att vi vill vara en rörelse som alltid står stadigt på de utsattas sida och missionerar för en större rättvisa, över hela världen. Den säger också att vi vill se en snabb tillväxt i både antal medlemmar och resurser, så att vi kan utöka vårt globala missions- och hjälparbete och därmed bli en radikalt starkare kraft för att sprida Guds kärlek till människor. Vi vill som rörelse vara ett hem för människor som saknar hem och ge hopp till dem som saknar hopp, på världens alla kontinenter. På den här resan är det självklart att samarbeta med de unga i våra församlingar. Vi behöver både lyssna in och att skapa praktiska möjligheter för dem att vara med. I seminariet kommer vi dela idéer och erfarenheter kring hur detta kan göras på ett innovativt sätt. Vi vet att det finns en enorm resurs bland barn och unga i våra församlingar, och en vilja att vara med och göra världen bättre.

Medverkandee
Möt PMUs ledare Niclas Lindgren tillsammans med  Johanna Litsgård Lebourne, Sara Jakobsson och Johannes Widlund

 

Pingst Omsorg
5. Sex och porr är inte samma sak- vad varje ledare behöver veta.
Ett seminarie om porr, skam, sårbarhet och frihet. Vi vill tala om sund sexualitet och kontrastera det mot porren och dess skadeverkningar. Hur talar man som ledare om detta? Vilken hjälp finns att få? Hur kan vi förebygga och hur kan vi skapa
en kultur där det går att prata om porr och sex i församlingen?

Medverkande
Christine Viklund, Pingst Omsorg och Johanna Lindhult, Starta Om

Pingst Integration
6. Främlingsvänlig: ett nytt begrepp som behövs mer än någonsin
Att vara främlingsvänlig verkar, enligt Bibeln, vara mer eller mindre något som förväntas för att vara en Kristusspeglande församling. Men vad säger Bibeln egentligen om främlingar, flyktingar och invandrare? Kan en god måltid bli till ett framgångsrikt integrationsverktyg? Som deltagare i vårt seminarium kommer du att få ett fördjupad förståelse för mandatet Gud gett oss i en tid som denna samt få gott om tid att dela erfarenheter och inspirera varandra till att göra goda avtryck i vårt samhälle.

Medverkande
Christian Mölk, föreståndare pingst Härnösand och Ulrica Heidari, Integrationssamordnare i pingst Jönköping.

PSK
7. Att vara en röst som kommunicerar evangeliet
Detta är ett seminarium för dig som vill utvecklas i att predika och undervisa. Det kommer att innehålla praktiska tips i hur man förbereder sig, skapar en struktur och kommunicerar på ett naturligt sätt. Seminariet är på en grundläggande nivå, men det finns säkert något för den som är mer erfaren predikant och bibellärare.

Medverkande
Åsa Molin, Lärare på ALT och Johannes Magnusson, verksamhetsledare Pingst Utbildning.

 

Sport for Life
8. Anfall är bästa försvar
På detta seminarium kommer vi ha ett panel- och gruppsamtal om hur församlingen kan vara en plats där vi utrustar varandra att vara församling i vardagen, både på arbetet/ i skolan och inom idrotten. Vi kommer bland annat prata om frågor som: Hur kan och vad krävs för att kyrkan ska “gå till anfall” för att bli en rörelse som är en respekterad röst både i idrottsvärlden och samhället i stort?

Medverkande
Johan Lagerbeck, verksamhetsledare Sport for Life Stefan Beimark, föreståndare i pingst Örnsköldsvik

Pingst Kreativ
9. Bredare och djupare
Detta år siktar vi extra på dig som är involverad i musik i kyrkan. På vårt seminarium kommer du vara med om två saker. Vi ger dig ett praktisk redskap i form av en helt ny sång som du kan ta hem och börja sjunga i församlingen. Dessutom kommer du få smaka på en bit av en ny spännande utbildning för alla som sysslar med sång och musik i kyrkan. En utbildning som vi vill nå både brett och djupt med. Vi kommer inspirera och utmana dig. Välkommen!

Medverkande
Samuel Hector, Pingst Musik och Bo Göran Leckström, föreståndare i Huskvarna Pingst


10. Swedish Gurus of Tech
: ”Det nya normala – vad gör vi nu då?”
Hur tänker vi efter drygt ett år med förinspelade och/eller live-sända gudstjänster på nätet nu när vi samlas på plats igen? Kan vi göra båda lika bra? Orkar vi göra båda lika bra? Häng med i ett samtal om produktionsutmaningarna vi står mitt i just nu och ta del av exempel från hur olika församlingar tänker och hur de löser det hela rent tekniskt.

Medverkande
Albin Söderström och Johan Gustavsson, SGT

Pingst Plantering
11. En ny svensk pingströrelse
En förutsättning för tillväxt är att vi gör det Jesus gjorde. Vad gjorde han och hur kan vi göra det?Om Jesus var församlingsplanterare, hur berörde Jesus byar och städer med Guds rike?  Hur planterades församlingar i nya testamentet och hur ser 20-talet ut för svensk pingströrelse? Här låter vi Bibeln vända upp och ner på våra perspektiv och ge oss drivkraft för en ny våg av Guds rike i din region. Dessutom presenteras färsk statistik från ditt län.

Medverkande
Nicklas Mörling, Pingst Plantering, Rikard Sjöström, Patrik & Kicki Olofsson pastorer Hope Church

Pingst Omstart
12. Hur mår din församling?
Vi lever i en tid där vi inte längre är en ung rörelse. Vi har mognat och till och med åldrats. Om vi ska vara en rörelse som aldrig sluta växa så tror vi att varje församling är en viktig del. Hur mår din församling? Har du koll på vilken utveckling din församling haft de senaste 10 åren? Upplever du att ni har en sanningsenlig bild på församlingens status idag? Om ni står stilla, är ni beredda att göra det som krävs för förändring? Kanske är tiden inne för att skapa förutsättningar för förnyelse och för att hitta nya vägar för din församling? Stagnation och brist på framtidstro kan bytas till en tro på att Gud kan förvandla och ge nytt liv.

Medverkande
Ola Olofsson, Pingst Omstart, Lasse Bjervås, föreståndare pingst Hässleholm och Åsa Kristersson, Göteborg

Pingst YA! – Unga Vuxna
13. Att komma till tro och växa i tro som ung vuxen

Möt två unga vuxna som delar sina livsberättelser om att komma till tro och att växa i tro. Dessutom så finns YA!-ambassadörer med som vill hjälpa och uppmuntra dig till att ta ett första eller nästa steg i arbetet med och för unga vuxna i din församling. Kom med dina utmaningar och dina trumfkort så hjälper vi varandra framåt.

Medverkande
Mattias Sennehed, ansvarig YA! Och Fredrik Wärn, pastor i Umeå pingst och YA!-ambassadör i Norrland

Pingst Ung
14. Gå djupare – ge mer!
Vi vill i detta seminarie utrusta dig som barn- och ungdomsledare med verktyg att jobba med en bibeltext att ge vidare till barnen eller ungdomarna. Vi tror på Bibelns möjlighet och kraft att ge hopp och tro till unga människor idag, och vi tror att du kan få vara med och förmedla det. Oavsett om du är ganska ny som ledare eller om du har varit ledare länge så tror vi att du kan få redskap i att närma dig bibeltexten, och själv utmanas av den, för att sedan få dela med dig av den till de du leder. I seminariet kommer du att få en grundläggande undervisning, av duktiga bibellärare, kring vilka frågor vi kan ställa till en bibeltext för att komma djupare. Vi kommer också ge dig pedagogiska tips på hur du kan använda dina insikter i en andakt eller undervisning med ungdomarna eller bland barnen. Vi kommer även att arbeta praktiskt tillsammans och lära av varandras erfarenheter!

Medverkande
Bibellärare och ledare från lokala verksamheter.

Pingst Församling
15. Jesu sista befallning – vår första prioritet?!
”Gå ut och gör alla folk till lärjungar”, är befallningen som fortfarande gäller. Vad innebär det att vara lärjunge och hur gör vi lärjungar, som i sin tur gör lärjungar i våra församlingar idag? 

Medverkande
Stefan Sigfrids, Bibelskola Stockholm och Johan Stenström, föreståndare i pingst Osby

16. Templet och hemmet – Den lilla gruppens stora betydelse i församlingsarbetet
Församling byggs i både micro och macro och därför har den lilla gruppen en viktig funktion i utvecklingen av församlingslivet. Hur kan din församling utveckla mindre enheter som pulserar av gemenskap, omsorg och andlig utveckling som bidrar till att människor kopplar med Gud och varandra? Hur kan en smågrupp se ut? Vad är viktigt att tänka på? På det här seminariet får du konkreta tips som du kan applicera direkt i din församling.

Medverkande
Susanne Alm, ansvarig för smågrupper i pingstförsamlingen Västerås och Anders Olsson, Pastor Södertörnkyrkan Huddinge

17. Församlingskultur sitter i folket, inte i väggarna!
Kulturen är navet i församlingens gemensamma liv. Om teologin är vad vi tror, är kulturen hur vi tror. På det här seminariet ger vi svar på frågorna; Varför är församlingskultur viktig? Vad innehåller den? Hur påverkar kultur? Hur kan man förändra kultur? Du får med dig konkreta tips i hur du som ledare kan vara en kulturagent i din hemförsamling!

Medverkande
Pastorer Per-Johan och Ulrica Stenstrand med församlingen Lifecenter i Västerås

18. Ända in i kaklet! – Hur ditt liv och ledarskap håller i längden
Fullgör din tjänst, skriver Paulus till Archippos. Ledarskap är ett marathon. Kallelsen är för livet. Hur kan du leva och leda genom tuffa passager, ett påfrestande livspussel, frestelser och framgång utan att tappa fotfästet eller ge upp?  I det här seminariet får du lyssna till några som gjort resan under lång tid och som delar med sig av sina erfarenheter och tips på hållbart ledarskap. 

Medverkande
Ulf Sundkvist, föreståndare i pingst Umeå och Stefan Claar, föreståndare i pingst Norrköping

Vad är Pingst Ledare?

Pingst Ledare är ett nätverk för alla, vare sig du är anställd, ideell ledare i din församling eller aktiv volontär. Visionen är att långsiktigt träna, uppmuntra och samla ledare för att städja hälsosamma, lärjungaformande och därigenom växande församlingar i Sverige. 

Skriv upp dig för att få Pingst Ledare nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om ny information och för att ta del av regelbunden uppmuntran och undervisning under året. 

       ETT NÄTVERK FÖR:

  • nya redskap
  • fokusering på uppdraget
  • utveckling av gott ledarskap
  • formandet av nya Pingströrelsen
  • gudomliga tilltal och andliga upplevelser
  • aktuella ideologiska och
   teologiska samtal

“Pingst Ledare en gemensam upplevelse som jag tror sporrar oss, en riktig boost, och som även hjälper oss att hålla samma fokus och riktning.”

– Marlene Andersson, lovsångsledare Norrtullskyrkan Söderhamn