fbpx

BREAKOUTS

Du kan välja mellan tolv breakouts under årets Pingst Ledare. Hälften kommer att hållas i ett första pass och efter en kort fikapaus hålls de resterande sex. I din anmälan anger du vilka två breakouts som du vill gå på.

FÖRSTA PASSET

1. Hur kan församlingen bidra till en hållbar jord?

Ledord: Förnöjsamhet, förundran och förebild.

Talare

Umeå: Birgitta Bengtson (PMU & Pingst miljö) och Signe Rejdvik (Pingst miljö)

Jönköping: Niklas Lindgren (PMU)

Örebro: Sören Perder (Pingst miljö) och Johannes Widlund (PMU, Pingst miljö)

 

2. Kallad?!

Längtar du efter att se människor leva i sin kallelse? Längtar du efter att aktivera människor i till sin fulla potential? Med exempel från vårt internationella arbete bjuder Pingst International in till ett breakout om att sätta människor i funktion – att leva fullt ut i sin gudagivna kallelse lokalt, regionalt och globalt.

Talare

Umeå: Elias Berg

Jönköping: Regionsekreterare för Asien

Örebro: Ruth Hasselgren (Pastor Eskilstuna, PEF)

 

3. Ett fast och varmt ledarskap

Vi lever i en tid med stora och svåra teologiska frågor. Detta är ett breakout om hur man som församlingsledare kan vara teologiskt förankrad och fördjupas i tron och Ordet, så att man kan leda församlingen på ett tryggt sätt. Det kommer även att handla om att hur man kan stödja nya och unga ledare i en församlingsledning genom mentorskap och coachning.

Talare

Umeå: Ulrik Josefsson (rektor ALT) och Kenneth Mattebo (ALT Umeå)

Jönköping: Ulrik Josefsson (rektor ALT), Pontus Tunhav (ALT Göteborg) och Kristine Arapovic (mentorsutbildningen ALT). 

Örebro: Ulrik Josefsson (rektor ALT) och Martin Wärnelid (ALT Örebro).

 

4. Hur bygger man en församling för nästa generations ledare?

Unga människor ligger nära hjärtat för många, men hur formar vi en miljö där de blir tränade att följa Jesus hela livet? Hur tränar vi dem i ledarskap och lärjungaskap? Vad händer om vi inte gör det? Detta breakout bjuder på undervisning, praktiska tips och panelsamtal.

Talare

Umeå: Victoria Öhrvall (Pingst Ung Vuxen), Benjamin Mattson, Kevin Danielsson och Elin Elg

Jönköping: Victoria Öhrvall (Pingst Ung Vuxen), Camilla Moberg (Testa Mission), Axel Sundström (ungdomsledare Västra Frölunda) och Filippa Langwagen.

Örebro: Victoria Öhrvall (Pingst Ung Vuxen), Louise Sedin (ungdomsledare Västerås), Samuel Lewinson (Pastor Örebro) och Rebecka Stiigh (ungdomspastor Aspnäskyrkan).

 

5. För de faderlösa och änkorna av vår tid

I en tid av social oro, där ensamhet, våld, kriminalitet och utanförskap skapar en eskalerande upplevelse av hopplöshet påminner vi oss om att hoppet för förändring finns att finna i Guds församling och frågan ”vem är då min nästa?”. Välkommen att rustas med verktyg och inspiration från två lokala exempel som väljer att vara en del av lösningen. 

Talare

Mirjam Hultström (Singoalla) och Jonathan Ekros (Neighbourhood).

 

6. Xpandera mera!

Att expandera Guds rike är ett uppdrag med många beståndsdelar. Församlingsplantering är en avgörande del av detta.

1. Att nå Sverige genom församlingsplantering

2. Klassiska kyrkor som expanderar och växer vidare

3. Lärjungar som gör lärjungar

4. Älskade, kompetenta GEN-Z

5. Reinventing Church

6. Legacy, att bygga framtid genom att multiplicera ledare

Låter det spännande, det är det!

Talare

Umeå: Richard Svensson (Pingst Församling) och Per-Johan Stenstrand (Pingst tillväxt)

Jönköping: Richard Svensson (Pingst Församling) och Per-Johan Stenstrand (Pingst tillväxt)

Örebro: Richard Svensson (Pingst Församling)

ANDRA PASSET

7. Församlingsplantering – en central del av vårt missionsuppdrag

Varför behöver vi prioritera de minst nådda i vår mission där församlingsplantering är centralt? Hur kan vi som församling ta de första stegen i att engagera oss i de minst nådda? Hur investerar vi i morgondagens missionärer och mission redan nu. Praktiska steg ni som församling kan ta, och verktyg för, att engagera församlingen och de unga i uppdraget.

Talare

Umeå: Niclas Strindell (Pastor Västerbottens Mellanbygd) och Mario Achi (IBRA) 

Jönköping: Jacob Ventlinger (IBRA) och Camilla Moberg (Testa Mission)

Örebro: Niclas Collén (IBRA) och Tatta Lennartsson (IBRA)

 

8. Församlingstillväxt med stark social prägel

När den första kyrkan växte fram var det en rörelse med stark social prägel, ordets predikan och barmhärtighetsgärningar gick hand i hand. Församlingar startades och Guds rike växte. I detta breakout inspireras vi av nutida goda exempel, församlingar som lever och växer utifrån det perspektivet.

Talare

Umeå: Semias Schenberg (LP), Roland Pettersson (Älska Norrland), Håkan och Cahtrine Lindh

Jönköping: Semias Schenberg (LP) och Jan Hilding (Dream center church Göteborg)

Örebro: Semias Schenberg (LP) och Emil Gillsberg (Hope Dalarna).

 

9. Väckelsefråga: Guds rikes kultur kontra svensk kultur

Hur blir integrationsväckelsen en del av hela församlingen? Hur samverkar vi i alla verksamheter med de människor Gud har sänt hit och det Gud redan gör mitt ibland oss? Hur välkomnar vi nysvenskar in i ledarskap? 

Talare

Paul Orlenius (Pingst migrantförsamlingar) och Ghazal Zekavat (Pastor Borås)

10. Där två eller tre är samlade

Vi vill vara många. Vi mäter och jämför ofta i siffror. ”Hur många samlar ni?” frågar vi varandra. Jesus lovar att vara mitt ibland oss när vi är två, tre stycken. Oavsett hur stort vårt sammanhang är, är det mycket som avgörs i mötet med två-tre barn eller ungdomar. Där kan vi möta frågorna, ta samtalen, forma lärjungar och se tro växa. Hur gör vi för att forma och värdesätta det lilla i det stora i verksamhet bland unga idag?

Talare

Umeå: Gustaf Nyström (Pingst ung) och Johanna Svensson (Pastor Church of hope Umeå).

Jönköping: Gustaf Nyström (Pingst ung) och Jenny Antonsson (Pastor Malmö).

Örebro: Gustaf Nyström (Pingst ung) och Pernilla Åkesson (Pastor Örebro).

 

11. De små valen – de stora resultaten

Vem vill du vara? Vilka vill vi som församling vara? Vi vet att avgörande händelser kan påverka riktning i våra liv, inte minst i vår tro, vår frälsningsupplevelse, vårt andedop etc.. Men när det gäller att skapa trovärdighet och eftermäle är det mer de små valen och våra djupaste värderingar som skapar bestående resultat. Detta gäller även i våra församlingar och ledarskap. Det är de små valen, de grundade värderingarna som i det långa loppet gör den stora skillnaden.

Talare

Umeå: Ola Olofsson (Pingst Omstart). 

Jönköping: Ola Olofsson (Pingst Omstart) och Åsa Kristensson. 

Örebro: Ola Olofsson (Pingst Omstart) och Samuel Rönnbrink (Pastor Norrköping)

 

12. Vi har världens bästa budskap, hur visar vi det?

I detta breakout vill vi prata om hur vi får allt att hänga ihop, från ax till limpa, i såväl vår kommunikation som gudstjänstform och uttryck. Det blir praktiska tips och exempel på hur din församling kan förmedla världens bästa budskap.

Talare:

Umeå: Alexandra Jennersjö (Pingst kommunikation) och Isabel Söderteg (Pingst Event).

Jönköping: Josefina Gniste (Pingst Kreativ) och Isabel Söderteg (Pingst Event).

Örebro: Josefina Gniste (Pingst Kreativ), Alexandra Jennersjö (Pingst Kommunikation) och Isabel Söderteg (Pingst Event)