Filmer från rådslaget

På Pingsts Rådslag den 13 maj valdes Daniel Alm till ny föreståndare för Pingst och Pelle Hörnmark avtackades efter åtta år.

Filmerna nedan är från rådslaget fredagen den 13 maj 2016 i Pingstkyrkan Uppsala. Den första visar föreståndarvalet där Roger Stenzelius ger valberedningens presentation av sitt förslag, valet genomförs samt tidigare föreståndaren Sten-Gunnar Hedin talar till Daniel. Nästa film visar den följande avtackningen av Pelle och Tina Hörnmark. Under rådslagets gudstjänst på fredagskvällen talade Daniel om varför han tror Pingst – fria församlingar i samverkan behövs, hur Pingst ska fungera och vad vi ska göra. I den tredje filmen visas Daniels visionstal. Nederst på sidan kan också talet laddas ner som pdf.

LADDA NER

Tal av Daniel Alm vid Pingst rådslag 160513
(0.14 MB)