fbpx

Pingströrelsen och coronapandemin

Pingst – fria församlingar i samverkan följer aktivt utvecklingen av pandemin och uppmanar församlingar att följa rådande restriktioner från svenska myndigheter. Församlingar behöver hitta lösningar inom restriktionerna och utifrån rekommendationerna för att utöva sina verksamheter, hitta mötesplatser och möjligheter till att fira gudstjänst som är en central del i vår tro. Som stöd för att navigera sina verksamheter genom pandemin möts pastorer och församlingsledare regelbundet för webinar med Daniel Alm, föreståndare Pingst ffs, tillsammans med olika medverkande från rörelsen och personal från Pingst ffs.

Pingstkontoret i Alvik

Vi som har vår arbetsplats i Alvik uppmuntras att arbeta hemifrån flera dagar i veckan i den mån det är möjligt, receptionen är öppen som vanligt. Gäster är välkomna vid inbokade möten och besök eller vid särskilda ärenden. Observera dock att en stor del av personalen arbetar hemifrån, boka gärna in dina möten i förväg för att säkerställa att ni kan möta rätt personer.

VANLIGA FRÅGOR

Nedan följer svar på några vanliga frågor om coronapandemin och kyrkan. Medverkande i gudstjänst eller samling räknas inte med i maxgränsen.

Uppdaterade åtgärder från och med den 12 januari

Sammankomst upp till 50 deltagare
Här behövs inget vaccinationsbevis. Sällskap får vara maximalt 8 personer med minst en meter mellan sällskapen.

Sammankomst över 50 deltagare upp till max 500
Här behövs vaccinationsbevis. Sällskap får vara maximalt 8 personer med minst en meter mellan sällskapen.

Medverkande
Medverkande räknas inte in i antal deltagare.

Andra möten samtidigt i fastigheten
Om man har tillgång till separat ingång/utgång och toaletter, räknas detta som en egen samling, om man kör annat program parallellt (t.ex. barnverksamhet).
Man kan inte fördela vaccinerade och icke vaccinerade i samma lokal. Till exempel en grupp i kyrksalen och en annan på läktaren.

Kyrkfika
Väljer man detta alternativ rekommenderar vi ordentligt avstånd, noggrann handhygien och i förväg inplastat kaffebröd.

Smågrupper
Vi rekommenderar digitala smågrupper nu, då vuxna uppmanas begränsa nära kontakter inomhus.

Läger inomhus
Avrådan förlängs med omprövning den 31 januari.

 

Vad gäller för vaccinationsbevis vid offentliga tillställningar?

Anordnare av en offentlig tillställning med flerän 500  deltagare inomhus, exempelvis gudstjänst, kan genom att kräva vaccinationsbevis av gudstjänstbesökare fortsätta att bedriva sin verksamhet utan att behöva vidta särskilda smittskyddsåtgärder.

Anordnaren ska vid inpassage kontrollera att deltagare över 18år är vaccinerade med två doser vaccin och att det har gått minst 14 dagar sedan den andra dosen. Deltagare ska kunna visa upp vaccinationsbevis och legitimation. Undantag från detta krav gäller för personer under 18 år och för personer som av medicinska skäl inte bör vaccinera sig. Det behöver man verifiera med giltigt läkarintyg.

Vaccinationsbevisen visar att manär vaccinerad mot Covid-19. Gå till E-hälsomyndighetens webbsida vaccinbevis.se För att hämta ditt vaccinationsbevis via inloggning med e-legitimation. På samma sida finns även frågor och svar om vaccinationsbevis. Där beskrivs bland annat hur du dom inte har e-legitimation kan beställa vaccinationsbevis.

 

Kontroll av vaccinationsbevis


Vid ett arrangemang med vaccinationsbevis ska anordnaren ha en rutin för hur kontrollen av bevisen ska genomföras. Rutinen ska skriftligt dokumenteras och följas upp.

Myndigheten DIGG har tagit fram en app som anordnare kan använda för att skanna av vaccinationsbevis. På DIGG:s webbplats hittar du den senaste informationen om digital verifiering av vaccinbevis

.
r anordnaren skannar vaccinationsbeviset syns det om vaccinationsbeviset är giltigt, och om personen är fullvaccinerad. Anordnaren får också veta vem personen är och ska stämma av detta med personens legitimation. Varje anordnare måste själv bestämma hur upplägget kring kontrollen ska se ut.

 

 

Måste församlingen kräva vaccinationsbevis för gudstjänstbesökare?


Nej. Anordnare som inte kan eller vill använda sig av vaccinationsbevis för deltagare, det vill säga gudstjänstbesökare, får genomföra gudstjänsten eller samlingen, förutsatt att man vidtar de smittskyddsåtgärder som beskrivs i Folkhälsmyndighetens föreskrifter för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 personer.

I föreskrifterna anges att

  • Deltagare ska anvisas sittplats
  • Sällskap får bestå av maximalt åtta personer
  • Avståndet till andra sällskap måste vara minst en meter både i sidled och framåt/bakå

Utöver föreskrifterna finns även allmänna råd för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som inte använder vaccinationsbevis:

 

För att undvika att trängsel uppstår kan anordnaren

  1. Vidta åtgärder för att sprida ut deltagares ankomsttid
  2. Anvisa deltagare till olika eller särskilt angivna in- eller utgångar
  3. Ta fram alternativa lösningar till fysiska köer, vid exempelvis kyrkfika eller nattvard.
  4. Anvisa vilket avstånd som deltagare bör hålla till varandra i en lokal, på det avgränsade området eller utrymmet som anordnare disponerar och vid köer, t.ex. genom markeringar på golvet.
  5. Anvisa i vilken riktning som deltagarna bör förflytta sig, och förhindra folksamlingar i t.ex. ett kyrktorg eller foajé och liknande utrymmen genom att personal på plats vägleder deltagarna för att det ska vara en jämn genomströmning.

 

Kan man dela upp och ha en grupp med vaccinationsbevis i en del av lokalen och icke vaccinerade i en annan om de är åtskilda i t.ex. en gudstjänst?

Nej, om man deltar på samma arrangemang så räknas man som en helhet. Man får välja antingen eller. 

 

Räknas barn med i deltagarantalet?

Ja, om de deltar i samma samling. Om man däremot bedriver söndagsskola eller annan barnverksamhet samtidigt med gudstjänsten och denna verksamhet har ett eget program, förutsatt att man har separat ingång och toaletter som övriga deltagare i storgudstjänsten, knas detta som ett eget arrangemang.

 

Hur kan man tänka kring vinterläger?

Läger inomhus för barn och ungdomar avråds.

 

Vad behöver församlingen dokumentera?

Som församling är man skyldig att föra dokumentation över de smittskyddsåtgärder man erbjuder vid sina arrangemang.Det finns ingen fast form för hur denna dokumentation skall se ut, men man skall kunna hänvisa till sådan om frågor dyker upp över rutiner och åtgärder från tex myndighet. Exempelvis kan man skriva ner vad man gör för att främja handhygien, hur man informerar om smittskydd (visa respekt med avstånd och hur man hälsar, o.s.v.)

Be en bön med oss för rådande coronasituation

Lindra nöden hos virusdrabbade
Hela folken från farsoten Corona
Trösta dem som sörjer
Hjälp dina tjänare i vitt att hitta vaccin
Hjälp oss hålla ut i frid
Gud, grip in
Amen

Som en droppe vatten i het öken känns bönen ibland vanmäktig
Men ett hav av Guds nåd gör den ändå värd