Information med anledning av corona

Pingst - fria församlingar i samverkan följer aktivt utvecklingen angående coronaviruset.

Bed med oss för coronasituationen! 

Lindra nöden hos virusdrabbade
Hela folken från farsoten Corona
Trösta dem som sörjer
Hjälp dina tjänare i vitt att hitta vaccin
Hjälp oss hålla ut i frid

Gud, grip in
Amen

Som en droppe vatten i het öken känns bönen ibland vanmäktig
Men ett hav av Guds nåd gör den ändå värd

Pingst tar del av Folkhälsomyndighetens information och arbetar enligt de rekommendationer som finns på Krisinformations webbplats.

Utgångspunkten för arbetet i en tid som denna är att inte ställa in utan ställa om.

Inställda samlingar

Med anledning av Regeringens beslut den 11 mars att stoppa samlingar med fler än 500 personer har en rad samlingar och konferenser ställts in, exempelvis  Sänd, Kreativ20, Administratör och Omsorgskonferensen. Sänd kommer dock att hållas i digitalt format den 23 april.
Pressmeddelandet från Pingst den 11 mars kan du läsa här.

Den 27 mars fattade regeringen beslut om att förbjuda alla slags samlingar med fler än 50 deltagare. Förbudet trädde i kraft den 29 mars och gäller tills vidare.

Rådslaget hölls digitalt den 9 maj. Läs mer här

Följ uppgifterna i kalendern här på hemsidan för information angående konferenser och andra samlingar. Nyhemsveckan och Lappis kommer i år inte att hållas på plats, inte heller blir det någon LP-konferens på Nyhemsområdet veckan efter midsommar. Om ungdomsveckan i Hampetorp kommer att genomföras eller inte tas beslut om den 28 maj.

Rekommendation till församlingarna

Från och med den 29 mars gäller ett förbud mot alla slags samlingar med fler än 50 personer närvarande.
I ett brev till landets alla pingstförsamlingar den 27 mars med anledning av detta skriver Daniel Alm bland annat: ” Vi ställer inte in, vi ställer om. Detta har varit och ska vara vår inriktning. ”

Här finns en länk till folkhälsomyndighetens sida med riskbedömning av evenemang och sammankomster.
Ta del av Pingsts rekommendationer till församlingarna här:

Söndagen den 15 mars, coronasöndagen, spelades en hälsning och predikan in med Daniel Alm. Du kan se dem här:

Hälsning och predikan, YouTube

Hälsning för nedladdning, Vimeo

Predikan för nedladdning, Vimeo

Söndagen den 22 mars höll Daniel Alm den här predikan, som också skickades ut till alla i nätverket Pingst Pastor. Se den här:

Predikan, YouTube

Webinar för pastorer

Varje torsdag morgon möts nätverket Pingst Pastor via ett webinar, där olika aktuella frågeställningar tas upp. Det kan handla om diakonalt arbete i corona-tider, om råd och tips kring att webb-sända gudstjänster, om hur man ska tänka kring dopförrättningar och begravningar under dessa speciella omständigheter.

Kyrka på nätet

Vill ni sända era gudstjänster på nätet och/eller mötas digitalt i smågrupper och undrar över hur det kan göras så har Pingst sammanställt  dokument med praktiska tips och råd. Här finns också tips för hur ni som församlingar kan jobba med sociala medier i en sådan här tid. Dokumenten finns för nedladdning här och här

Vi har också sammanställt ett dokument kring vad som gäller för upphovsrätt i samband med streamade gudstjänster. Hämta det här

Praktiska och diakonala insatser

Pingst Omsorg har tagit fram praktiska tips och idéer för omsorgsarbetet i kristid. Klicka här för att komma till materialet.

Att vara 70+ i corona-tider är tufft på många sätt. Här finns tips och råd hur församlingar kan tänka för att nå den här åldersgruppen.

Medarbetare

All nationellt anställd personal uppmanas att arbeta hemifrån om det är möjligt. Alla uppmanas att stanna hemma även vid milda luftvägs- eller förkylningssymtom.

Församlingsbesök

Planerade besök i församlingar kan fortfarande genomföras, men alla uppmanas att se till att man är frisk om man skall åka någonstans och att man gör en bedömning av resväg, hur målgruppen ser ut etcetera.

Tjänsteresor

Pingst avråder även från alla icke nödvändiga tjänsteresor, såväl nationellt som inom Norden och genomför inte några tjänsteresor till de riskområden som Folkhälsomyndigheten listar på sin hemsida och uppmanar medarbetare och församlingar som planerar att ta emot besök från dessa områden att hålla sig uppdaterade med myndigheternas råd eftersom läget snabbt kan förändras.

Som alltid gäller att det ska genomföras en risk- och säkerhetsanalys före resor eller tjänstgöring i katastrof-, kris- eller konfliktdrabbat område. Ansvar ligger på närmaste chef.
Läs mer här:

Globalt pingstnätverk gör infosatsning om Covid-19

Pingstvänner runtom i världen mobiliserar sig nu för att snabbt sprida kunskap om Covid-19 i områden där människor annars har begränsad tillgång till information. Genom den globala pingströrelsens nätverk kan man via lokala kyrkor och radiostationer nå ut med information till mer än 100 miljoner kyrkomedlemmar och till människor som kyrkorna når via sin verksamhet. PMU är en del av initiativet. Klicka här för att ta del av information om detta på engelska.

 

Alla kan be – predikningar i Corona-tid

Den 17 juni var det release för en ny bok av Daniel Alm. Titeln är Alla kan be, som också var ämnet för den radiopredikan han höll i Sveriges Radio på Palmsöndagen och som fick rekordmånga lyssnare, hela 285 000 personer tog del av den och gudstjänsten från Västerås.
Alla intäkter från boken går oavkortat till den Corona-fond, som Pingststyrelsen beslutat starta för att kunna bistå församlingar som hamnar i ekonomiska problem på grund av pandemins effekter.
Läs mer om boken här.

 

Kristet mediesamarbete för hopp i en orolig tid

För att ge hopp i den aktuella Coronakrisen har ett nytt mediesamarbete uppstått. Pingst gör gemensam sak med de kristna TV-kanalerna Kanal 10 och TBN Nordic samt den kristna radiokanalen Radio Hope. Under namnet ”Hopp” ska två kvällsprogram sändas under Coronakrisen på måndagar och onsdagar klockan 21.00.
– När hela vår värld befinner sig i ett unikt läge känns det angeläget att få göra något som kan ge hopp och frid. Inte minst i en tid av oro och förtvivlan. Min bön är att dessa program ska få bli till välsignelse för många och vara ett komplement till det den lokala församlingen gör, säger Daniel Alm, föreståndare i Pingst – fria församlingar i Samverkan.
Programmen ”Hopp” kommer även att sändas på den kristna radiokanalen Radio Hope som sänder 24 timmar om dygnet via webben och på FM 88,4 i Stockholm och Södertälje samt FM 91,6 i Kristianstad med omgivningar.

Här är länkar till de olika kanalerna:

https://www.kanal10.se/webbtv

https://www.tbnplay.se/videos/tbn-nordic-live

https://radiohope.se

 

Daniel Alm i möte med demokratiministern

Den 18 mars på förmiddagen var pingstföreståndaren Daniel Alm en av företrädarna från civilsamhället, som deltog i ett rundabordssamtal med kultur- och demokratiminister Amanda Lind med anledning av den samhällssituation som spridningen av viruset Covid-19 gett upphov till. Läs mer här