fbpx

Den 2–4 februari sänder Pingst tre bönekvällar kl.19.00–21.00 live från Västerås Pingstkyrka. Du kan vara med digitalt via Youtube där du kan skriva in dina böneämnen via chatten och själv be där du är. Du är även varmt välkommen till Västerås för att vara med på plats.

Vi tror på bönens kraft och vi är övertygade om att någonting händer när vi kommer samman och ber.

Vad vi vill be för

Inför bönekvällarna har vi sammanställt några punkter som vi vill be extra för. De är hämtade från The Stockholm Call som Pingst tog fram tidigare i år i samband med Pingsts årliga pastorskonferens Pingst Pastor. Läs The Stockholm Call i sin helhet.

 

VI VILL BE FÖR

•   En djupare kärlek till Gud.
•   En djupare kärlek till människor och ett stärkt förvaltarskap av Guds skapelse.
•   En stärkt lokal församling.
•   Ett perspektiv för nästa generation.
•   Att se församlingsplantering som normalt.
•   Ett fast och varmt ledarskap.

Skicka in din bön

Vi vill ta del av de böneämnen som ligger överst på ditt hjärta samt de böneämnen som din församling vill att vi ska be för tillsammans. Under mötena kommer du att kunna skriva ditt böneämne i chatten på Youtube och du kan även skicka in via ett formulär här på vår hemsida om du föredrar det.

Sändning den 2 februari

Sändning den 3 februari

Sändning den 4 februari

Hur kan församlingen vara med?

Ta del av Pingsts bönekvällar på det sätt som passar er församling bäst. Här är några förslag:

•   Åk till Västerås och var med på plats!

•   Samlas i kyrkan och streama sändningen i er kyrksal. Be för de böneämnen som tas upp i er samling, för församlingens böneämnen och för er stad.

•   Uppmuntra era hemgrupper att samlas och titta på sändningen tillsammans.

•   Dela informationen om bönekvällarna i era kommunikationskanaler så att fler i er gemenskap är med. Det är ett bra tillfälle för den som vanligtvis kanske har svårt att vara med i församlingens verksamhet att ändå kunna vara med, om än digitalt.

•   Låt bönekvällarna inspirera och få bli startskott för fler bönekvällar i er församling!

Ladda ner bilder

På WikiPingst kan du ladda ner bilder om bönekvällarna att använda för skärmar och sociala medier. Gå till Wikipingst.

Läs mer om bön

SEGRANDE BÖN
Lewi Pethrus numera klassiska bok Segrande bön trycktes första gången 1929, och hans budskap om bön är lika aktuellt i dag som då. Nu finns boken i nytryck för första gången sedan 1950-talet. Pethrus undervisar och utmanar oss att plocka upp bönen såsom det redskap genom vilket Guds folk kan vinna seger och kyrkan utföra sitt viktigaste uppdrag: att vinna själar för Gud. Köp boken Segrande bön

 

BÖNEN – trons liv
I alla tider har människor vänt sig till Gud i bön. I dag har bönen även börjat återfå sin plats i det offentliga rummet. Men varför ska vi be? Kan vi verkligen påverka Gud? Och vad gör vi när nöden är så stor att vi inte vet hur vi ska uttrycka vår bön? Denna e-skrift ger vägledning till olika former av bön och visar vad det innebär att Anden stöder oss i vår bön, så att våra liv och världen kan förvandlas. Köp e-skriften Bönen