Alm delningar

Nedan delas filmer och artiklar med predikningar, undervisning m.m av Pingsts föreståndare Daniel Alm. Material som Daniel publicerat presenteras i en egen avdelning.

Rådslag 2017

Pingsts rådslag den 12-13 maj 2017 hölls i Pingstkyrkan Renströmmen i Norrköping. Vid visionsgudstjänsten på fredagskvällen talade Daniel Alm. Nedan presenteras en video från det mötet, samt en pdf som kan laddas ner med texten till Daniels tal.

LADDA NER

Tal av Daniel Alm vid rådslag 2017
(0.31 MB)

Pingst Ledare –  om visionen för Pingströrelsen

Under tre lördagar har nästan 2000 ideella ledare möts till ledardagar i Umeå, Västerås och Jönköping. I dessa möten presenterades en video där Pingsts föreståndare Daniel Alm delar sin vision för Pingströrelsen – ”En rörelse från Gud, genom människor till andra människor.”

Nyhemsveckan 2016

Daniel Alm talade vid jubileumsmötet den 25 juni och avslutningsmötet den 26 juni vid Nyhemsveckan 2016. Klicka på länkarna nedan för att se video eller ladda ner podcast från dessa möten.

Löftet gäller dig 2016

Daniel undervisar om den helige Ande inför satsningen Löftet gäller dig.

Rådslag 2016

Vid Pingsts rådslag den 13 maj 2016 valdes Daniel Alm till ny föreståndare för Pingst. Vid visionsgudstjänsten på kvällen samma dag talade han utifrån de tre orden hänförelse, hängivenhet och hänsyn. Nedan presenteras en video från det mötet, samt en pdf som kan laddas ner med texten till Daniels tal. Filmerna från föreståndarvalet samt avtackning av Pelle Hörnmark kan ses Här

LADDA NER

Tal av Daniel Alm vid Pingst rådslag 160513
(0.14 MB)