fbpx

Aktuell information

Med anledning av att Daniel Alm, Föreståndaren för Pingst – fria församlingar i samverkan avgått,
har vi här sammanställt information.

 

Vad har Pingst gjort?

Vi har följt en åtgärdsplan där;

 1. Vi har sammankallat krisgruppen och tagit fram ett underlag vid kommunikation med media.
 2. Vi har regelbunden kontakt inom krisgruppen och inkluderat relevant personal inom olika kompetensområden.
 3. Vi har kopplat på Arbetsgivaralliansen kring en extern utredare som vi kontaktat. Arbetet med utredningen kommer igång i närtid.
 4. Vi erbjuder samtalsstöd.
 5. Vi har utsett talespersoner för media.

   

  Pelle Hörnmark har gått in som tf. Föreståndare.

  Vi avvaktar förestående utredning.

   

För mediekontakter:
Richard Svensson, Pingst – fria församlingar i samverkan, richard.svensson@pingst.se, 076-536 25 70

Pressbilder