Hjälp Syriens barn!

Konflikten i Syrien är inne på sitt femte år. Våldet har tvingat 4 miljoner människor att lämna sina hem i Syrien för att söka skydd i grannländerna. Hälften av dem är barn. I Syriens grannland Libanon finns idag över 1,1 miljoner registrerade syriska flyktingar, men lokala myndigheter menar att den faktiska siffran är närmare 2 miljoner. Under dessa förhållanden är barnen mycket sårbara för köld, undernäring och sjukdomar. I ett längre perspektiv är även utebliven skolgång ett allvarligt bekymmer.

image description

Under 2014 understödde PMU en humanitär insats med sk. Child Friendly Spaces som riktade sig till drygt 700 barn i så kallade informella tältläger, i områdena Kab Elias, Bar Elias och Marej. PMU:s partner i området heter World Vision Lebanon, en kristen organisation med lång erfarenhet av såväl utvecklingsarbete som humanitära insatser med fokus på barn.
En av dem som fått hjälp genom PMU:s insats är flickan Amani, 5 år från Syrien. När PMU möter henne i ett av lägrets Child Friendly Spaces så bygger hon med klossar och säger:
”Jag försöker bygga ett rum, det påminner mig om mitt rum i Syrien”.

För barnen i lägren är läget fortsatt akut och därför utökar PMU nu sin insats med ett särskilt fokus på barnens behov. Vi förbereder tälten för vintern för att hålla den extrema kylan ute och satsar samtidigt på att så många barn som det bara går ska få möjlighet att gå i skolan. De syriska flyktingbarnen går just nu en osäker framtid till mötes men om de ges möjlighet att gå i skolan så får de åtminstone hopp i en annars ganska hopplös tillvaro. För detta behöver vi ditt stöd.

Sms:a SYRIEN till 72 980 om du vill ge 50 kr, eller SYRIEN100 om du vill ge 100 kr till insamlingen ”Syriens barn.” Du kan också ge din gåva direkt via pmu.se genom att klicka här.