Tillsammans/Relationer

Pingst - fria församlingar i samverkan arbetar med sociala frågor kring äktenskap, familj, barn, psykisk ohälsa, funktionsnedsättning och integration.

image description

Ambassadörsutbildning

Totalt 3 kurs tillfällen:
30 mars-1 april
14-16 september
23-25 november

Plats: Slottet, Kaggeholms folkhögsskola, Ekerö

Kostnad: 6 540:- (inkl moms) totalt för alla tre kurstillfällen med del i dubbelrum
och helpension. 7 890:- för enkelrum. OBS! Antalet platser är begränsat!

Skicka intresseanmälan och en rekommendation från din församling senast
1 februari till info@tillsammans.pingst.se

Tillsammans

Genom projektet ”Tillsammans” vill vi föra fram Bibelns syn på äktenskap, familj, barn och församling. Projektet vänder sig dels till församlingarna med stöd och hjälp ifråga om material, idébank och utbildning, dels ut mot samhället i opinionsbildning. Under projektet ligger också Pingst församlings arbete med funktionshindrade och personer med psykisk ohälsa.

image description

Tillsammans vill bidra med att:

  • Bilda ett nationellt nätverk av familjeambassadörer
  • Utbilda och fortbilda familjeambassadörer
  • Förmedla tips och idéer
  • Förse familjeambassadörerna med aktuellt material
  • Erbjuda utbildning
  • Påverka samhälle och beslutsfattare

Anne Collén är projektledare för Tillsammans.

Funktionsnedsättningar

Hur inkluderar vi barn, ungdomar och vuxna med olika sorters funktionsnedsättningar i våra verksamheter? Champions Club är ett arbete som riktar sig till den här målgruppen och föräldrar med funktionshindrade barn. Det kommer under året att finnas metodmaterial på svenska och vi hoppas få igång några pilotförsamlingar som målmedvetet arbetar med den här gruppen.

Pingstförsamlingarnas handikappverksamhet (PHV) verkar för att undanröja funktionshinder i våra församlingar så att vi kan vara en kyrka för alla, oavsett funktionsnedsättningar.

”En kyrka för alla” är också en skrift som har getts ut av Sveriges kristna råd (SKR) där PHV finns med.  Skriften finns att läsa här.

Varje år har vi två gemenskapsveckor, på Bjärka-Säby respektive Furuboda. De är till för familjer med barn som har funktionsnedsättningar av olika slag, samt ungdomar och unga vuxna i liknande situation.

Psykisk ohälsa

Den psykiska ohälsan i Sverige har ökat under flera år, även i våra församlingar. Vi önskar vara en resurs för församlingar på detta område. Vi vill hjälpa församlingar att börja prata om psykisk ohälsa genom att erbjuda utbildningsdagar, tips och material i ämnet.

image description
Anne Collén
Projektledare för Tillsammans
anne.collen@pingst.se
image description
Lars Hermansson
Handikappkonsulent, Pingstförsamlingarnas Handikappverksamhet (PHV)
lars.hermansson@pingst.se