Pingst Socialt

Pingst Socialts uppdrag är att på kristen grund ge omvårdnad, behandling och stöd, genom att driva egna anläggningar och verksamhet eller genom att stödja församlingar och församlingsnära organisationer som själva vill starta och driva sociala verksamheter.

image description

Inom arbetsområdet ryms LP-verksamheten, vars syfte också är att arbeta drogförebyggande samt att bedriva opinionsbildning.

Verksamhetsansvarig Kerstin Eriksson.

Övriga sociala och diakonala frågor ryms inom Pingst Församling.