Vigsel

Från och med 1 januari 2012 är det Pingst - fria församlingar i samverkan som ger vigselrätt och vigselbehörighet i stället för som tidigare Vigselnämnden. Vigselrätt kan endast ges till pastor verksam i en församling som tillhör Trossamfundet Pingst. För att få vigselrätt krävs genomgången vigselförrättarkurs.

Vigselförrättarkurs

2017 års vigselkurs är avslutad och nästa gång vi kommer att ha vigselkurs är 24-26 januari 2018

Kostnad 1500 kr

Anmälan senast den 15 november 2017.

Kursen är obligatorisk för dem som söker vigselbehörighet inom Pingst – fria församlingar i samverkan.

Vidare upplysningar ges av andreas.ardenfors@pingst.se

image description
Andreas Ardenfors
Verksamhetsledare Pingst Församling/Tillväxt
andreas.ardenfors@pingst.se

Vigselbevis

Här finns en mall för vigselbevis, samt det dokument, som gäller för vigselrätt inom Pingst – fria församlingar i samverkan.