Stöd från SST

Nämnden för statens stöd till trossamfund (SST) ger stöd till församlingar inom bidragsberättigade samfund, både i form av bidrag och i form av kurser och material. De flesta år kan man söka bidrag till lokaler och anpassning av lokaler för personer med funktionsnedsättning. Information finns på deras webb. De anordnar regelbundet kurser och utbildningar i bland annat föreningsteknik. Aktuell information finns också på SST:s hemsida.

Aktuella bidrag

SST tipsar den 10 februari 2017 om några olika bidrag som kan vara intressanta för trossamfund och deras lokala församlingar. Samtliga bidrag utlyses av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF).

Jämställdhetsprojekt
Bidrag till organisationer och stiftelser för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män.
Ansökningstid till och med den 15 mars 2017
Klicka här för mer information.

Demokratisk delaktighet genom lokala resurscenter
Bidrag till projekt som vill upprätta lokala resurscenter för att stärka den demokratiska delaktigheten.
Ansökningstid till och med den 20 mars 2017
Klicka här för mer information.

Projektbidrag till verksamheter mot rasism och intolerans
Projektbidrag för arbete mot rasism och liknande former av intolerans.
Ansökningstid till och med den 9 mars 2017
Klicka här för mer information.

Värna demokratin mot våldsbejakande extremism
Bidrag till verksamheter som förebygger att antidemokratiska beteenden utvecklas, att individer radikaliseras eller för att stödja individer som vill lämna våldsbejakande extremistmiljöer.
Sista ansökningsdag är den 15 mars 2017.
Klicka här för mer information.