Styrelsen

Styrelsen är Pingst – fria församlingar i samverkans högsta beslutande organ mellan Rådslagen och har det yttersta ansvaret för att Rådslagets beslut genomförs. Styrelsen består av en ordförande, en vice-ordförande och åtta ledamöter och sammanträder minst fyra gånger per år. Här hittar du korta redogörelser för styrelseledamöternas bakgrund och erfarenheter:

Thomas Wilhelmsson

Ordförande i Riksföreningen Pingst-ffs styrelse och Trossamfundet Pingst ffs, thomas@wilhelmochson.se
Thomas Wilhelmsson är född 1951 och bor på landet utanför Vrigstad. Invald i styrelsen 2014. Han är idag pensionär, men har arbetat som revisor i 40 år med uppdrag för bland andra Världens Barn, Sida och Svenska Missionsrådet. Han har stor erfarenhet av styrelsearbete inom församlingen och har arbetat som styrelsekonsult. Thomas har under åren 2014-2016 varit ordförande i styrgrupp Utbildning.

Dan Harryzon

Vice ordförande i Pingst-ffs styrelse och Trossamfundet Pingst, dghzon@gmail.com
Dan Harryzon är född 1957 och bor i Mariestad. Invald i styrelsen 2015. Arbetar som VD i Törebodabostäder AB och som Plan- och exploateringschef i Töreboda kommun. Han har lång erfarenhet av styrelse- och projektarbete inom både församling och arbetsliv.

Daniel Alm
Föreståndare för Pingst – fria församlingar i samverkan. Ledamot i styrelsen för Pingst och Trossamfundet Pingst samt Pingst förvaltning, daniel.alm@pingst.se
Daniel Alm är föreståndare i Pingstkyrkan Västerås. Han är född 1971, är gift med Susanne och har tre barn. Han har tidigare varit biträdande föreståndare och är verksamhetsledare för Pingst Församling. Han har varit pastor inom pingströrelsen sedan drygt 20 år, och kommer ursprungligen från Vetlanda.

Peter Kammensjö
Ledamot i pingst-ffs styrelse och ordförande i styrgrupp Internationellt, peter.kammensjo@hb.se
Peter Kammensjö är född 1956 och bor i Göteborg. Invald i styrelsen 2011. Arbetar som lektor i produktions-teknik på Högskolan i Borås och som konsult inom organisationsutveckling. Har god erfarenhet inom bistånds- och internationell verksamhet. Peter är även styrelseordförande för Ibra Radio Federation.

Dan Salomonsson
Ledamot i Pingst-ffs styrelse och ordförande i styrgrupp Socialt, dan.salomonsson@uppsalapingst.se
Dan Salomonsson är född 1961 och bor i Stockholm. Invald i styrelsen 2009. Arbetar som pastor i Uppsala. Dan är utbildad utvecklingsingenjör och pastor och har arbetat som pastor och föreståndare i flera församlingar. Han har god kännedom om Pingströrelsen och har suttit i flera av dess styrelser.

Urban Ringbäck
Ledamot i Pingst-ffs styrelse och vice ordförande i Trossamfundet Pingst, urban.ringback@smyrna.se
Urban Ringbäck är född 1955 och bor i Göteborg. Invald i styrelsen 2008. Han arbetar som föreståndare i Smyrnakyrkan, Göteborg. Urban har arbetat med musikverksamhet, ledarskap och organisationsutveckling inom Pingströrelsen och varit med och startat upp ungdomsverksamhet och samarbetsprojekt.

Bengt Adauktusson
Ledamot i Pingst – ffs styrelse och i styrelsen för Trossamfundet Pingst, ordförande i Pingst förvaltning AB, bengt.adauktusson@telia.com
Bengt Adauktusson är född 1952 och bor i Stockholm. Invald i styrelsen 2010. Han arbetar som konsult i egen regi. Bengt är utbildad civilingenjör och har arbetat som chef i många stora internationella företag. Han har lång erfarenhet av styrelsearbete inom församlings- och arbetslivet. Han är även engagerad i missionsfrågor.

Johanna Bode
Ledamot i Pingst – ffs styrelse och ordförande för Pingst ungs styrelse, johanna.bode@gmail.com
Medlem i Smyrnaförsamlingen i Göteborg. Har tidigare arbetat som ungdomspastor i fyra år och varit med i en församlingsplantering i Växjö. Engagerad i den Farsi-talande enheten i Smyrnaförsamlingen Göteborg. Studerar på ALT – Akademi för Ledarskap och Teologi och avslutar studierna där sommaren 2017. Ledamot i Pingst Ungs styrelse sedan 2012 och sedan 2014 vice ordförande.

Pernilla Olsson
Ledamot i Pingst – ffs styrelse och ordförande i styrgrupp Nationell, pernilla.olsson@lifecenter.se
Pernilla Olsson är född 1968 och bor i Västerås. Invald i styrelsen 2014. Anställd i församlingen i Västerås och arbetar med ledarskap och verksamhetsutveckling. Utbildad pedagog, har arbetat som VD och har 25 års erfarenhet av arbete med ledarskap på ideell och professionell nivå. Har även många års erfarenhet av styrelsearbete.

Lennart Edström
Ledamot i Pingst – ffs styrelse, lennart.edstroom@gmail.com
Lennart Edström är född 1957 och bor i Stockholm. Invald i styrelsen 2015. Arbetar som Group Risk Manager på AB Electrolux. Lennart har många års erfarenhet inom risk-, försäkrings- och säkerhetsfrågor. Han har suttit i många företagsstyrelser och är för närvarande även styrelseordförande i Filadelfiaförsamlingen i Stockholm.

Christina Hellström, Styrelsen Riksföreningen Pingst,ac.hellstrom@swipnet.se
Medlem i Pingstförsamlingen i Överhörnäs, ingår i församlingsledningen, är hemgruppsledare och engagerad i sång- och musik.
Styrelseledamot i PSK/Pingst Utbildning från 2009 och ff Styrelseordförande för Kaggeholms folkhögskola från 2011 och ff
Styrgruppsledamot i Akademi för ledarskap och teologi (ALT) från 2011 och ff Utbildad och arbetat som gymnasielärare svenska/engelska.

Monica Söderqvist, Styrelsen Riksföreningen Pingst, monica.soderqvist@pingstlinkoping.se
Alltid varit ideellt engagerad i olika arbetsuppgifter i Sionförsamlingen Linköping. Ordförande i Bjärka-Säby rådet i ca 15 år. Arbetar som verksamhetschef på Cupolen och Nya Slottet Bjärka-Säby sedan september 2015.

Anna-Carin Rabnor, Styrelsen Riksföreningen Pingst, ac.rabnor@boras.pingst.se
Arbetat i Pingstkyrkan Borås sedan 2009, verksamhetsansvarig sedan 2012. Församlingsledare och styrelseledamot. Engagerad i olika samarbeten med kommunen och frivilligorganisationer i Borås, främst i sociala frågor. Arbetat med administration, ekonomi och personalfrågor.