Pingst Ledare Anmälan öppen till höstens regionala inspirationsdagar

Ny andaktsbok av paret Rimås

Lena och Otto Rimås, lärare på Mariannelunds folkhögskola, har just släppt sin tredje andaktsbok, kallad Bibelvis.

image description De har tidigare gett ut andaktsböckerna Händelsevis och Veckovis. Förhoppningen, som makarna har är att böckerna ska inspirera människor till att leva ett hängivet kristet liv. Texterna baserar sig på Lena och Otto Rimås personliga erfarenheter och ambitionen är att vara praktiskt tillämpliga.
– Mycket i böckerna har ett ursprung i samtalet med eleverna, säger Otto Rimås till Dagen. Bibelvis är skriven med syftet att förmedla uppmuntran och hopp utifrån Guds ord, stå upp för Bibeln som Guds ord, lyfta fram Bibeln som relevant och viktig i vår egen tid, inspirera till fungerande och medvetet kristet liv med Bibeln som grund, vägleda in i bibliska sanningar på ett enkelt sätt, göra det intressant och stimulerande att ägna sig åt Guds ord och ge praktiska redskap för enskidla och grupper att gå vidare med Guds ord.
Böckerna innehåller en andakt per vecka för ett helt år och är inte bara utgivna som tryckta böcker, utan också som ljudböcker och finns dessutom tillgängliga som ljudfiler, som församlingar kan använda på sina hemsidor till exempel.