Pingst Ledare

Det är med stor glädje vi välkomnar dig till att vara med på en regional inspirationsdag med nätverket Pingst Ledare i höst. Du väljer mellan Umeå 21 oktober, Västerås 11 november och Jönköping 18 november. Anmäl dig här.

Pingst Ledare

Pingst Ledare är ett nätverk för alla som bär lite extra ansvar och överlåtit sig till att vara med och bygga Guds församling. Lärdomar, utsatthet, glädje och konkreta redskap bör inte stanna i vårt eget stängda rum, utan bör få förmeras och förädlas i gemenskap och samtal med varandra.
Vi finns till för alla som fungerar som ledare i svenska pingstförsamlingar. Målet är att långsiktigt träna, uppmuntra och samla ledare för att stödja hälsosamma, lärjungaformande och därigenom växande församlingar i Sverige. ”Och det som du har hört av mig inför många vittnen skall du anförtro åt pålitliga människor, som i sin tur skall bli utrustade att undervisa andra.”  – 2 Timoteusbrevet 2:2
Deltagare får regelbundet ett nyhetsbrev med inspiration från goda exempel på ledarskap, boktips och annat matnyttigt.
Här på hemsidan kommer det att finnas resurser och material för undervisning, inspiration och tips.