Pingst Ledare

Pingst Ledare är ett nätverk för alla som bär lite extra ansvar och överlåtit sig till att vara med och bygga Guds församling. Lärdomar, utsatthet, glädje och konkreta redskap bör inte stanna i vårt eget stängda rum, utan bör få förmeras och förädlas i gemenskap och samtal med varandra.

Vi finns till för alla som fungerar som ledare i svenska pingstförsamlingar. Målet är att långsiktigt träna, uppmuntra och samla ledare för att stödja hälsosamma, lärjungaformande och därigenom växande församlingar i Sverige. ”Och det som du har hört av mig inför många vittnen skall du anförtro åt pålitliga människor, som i sin tur skall bli utrustade att undervisa andra.”  – 2 Timoteusbrevet 2:2

Deltagare får regelbundet ett nyhetsbrev med inspiration från goda exempel på ledarskap, boktips och annat matnyttigt.
Här på hemsidan kommer det att finnas resurser och material för undervisning, inspiration och tips.
I höst arrangerar vi återigen regionala ledardagar på tre platser i Sverige. Umeå, Västerås och Jönköping. Alla som är med i Pingst Ledare är välkomna att anmäla sig. För dig som fyller 25 år i år eller är yngre är det kostnadsfritt.

Varmt välkommen i höst!

 

LEDARDAGAR 2017

Det är med stor glädje vi välkomnar dig till våra inspirationsdagar med nätverket Pingst Ledare i Umeå 21 okt, Västerås 11 nov och Jönköping 18 nov!

Vi vill samla så många ledare inom pingstförsamlingarna i Sverige som möjligt. Vi möts för att få uppmuntran och inspiration, stöd till beslut och vägval inför framtiden. Vi tror att den helige Ande ska hjälpa oss att dela evangeliet och vara församlingar i den tid som ligger framför.

Anmälan till ledardagarna öppnar under sommaren. Om du ännu inte är medlem i nätverket Pingst Ledare kan du anmäla dig i länken nedan.

Varmt välkomna till Pingst Ledardagar!